Skip to content

STEK Tienen

Model

De grondwet geeft mensen recht op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid en op sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Door een te complexe regelgeving, slechte ervaringen met bevoegde instanties of schaamte, maken duizenden mensen geen gebruik van deze rechten. SAAMO ontwikkelde het Stek-model om vormen van onderbescherming tegen te gaan. 

 

Ondertussen zijn er 16 stekken in Vlaanderen. In Tienen organiseert SAAMO Vlaams-Brabant het model in de voedselbank Bezorgd Om Mensen (BOM). SAAMO en Erm ’n Erm zijn een langere samenwerking aangegaan met BOM om onderbescherming bij diens bezoekers op te vangen.  

Mensen sterker maken

Een Stek is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en die nauwelijks toegang hebben tot sociale bescherming. Het model van de Stek biedt hen een breed sociaal netwerk, een passend vormingsaanbod en doorverwijzing naar de juiste hulp- en dienstverlening waar nodig.    

Structurele veranderingen

Een Stek ijvert voor structurele veranderingen op lokaal en bovenlokaal niveau. Hierdoor verbetert het model de maatschappelijke positie van kwetsbare personen op een permanente basis en werkt het verschillende vormen van onderbescherming weg.   

Samenwerkingsverbanden

Een Stek is altijd een samenwerking tussen (sociale) organisaties, de wijk, de ruimere omgeving en de stad of gemeente. Sociaal werkers van verschillende organisaties werken er elk vanuit hun deskundigheid en geven zo vorm aan de Stek. 

De Stek in Tienen

In de Stek in Tienen helpen medewerkers mensen met hun administratie, via Koffie en Formulieren. Ze organiseren vormingen en sociale acties om de stem van mensen in armoede te laten horen, over thema’s die zij belangrijk vinden. Ze doen beleidsaanbevelingen of -acties op basis van de input van deelnemers, om op deze manier structurele verandering te verwezenlijken.  

SAAMO Vlaams-Brabant is ook steeds actief buiten de muren van de plaats waar De Stek huist. Ze gaan outreachend te werk, samen met hun partners. Er is bovendien een sterke sectorale uitwisseling tussen de 16 Stekpraktijken in Vlaanderen. Samen kijken ze kritisch naar de eigen hulp- en dienstverlening om de werking continu te optimaliseren. 

Op de agenda

De kracht van nabijheid en samenwerking | Inspiratiedag model De STEK

16/02/2023

  De kracht van nabijheid en samenwerking Inspiratiedag model De STEK Donderdag 16 februari 2023 9u30 – 15u30 Brussel |…

Back To Top