Ga naar hoofdinhoud

Buurtwerk Zaventem

Buurtwerk

Een buurtwerking zonder drempels, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar de dienstverlening dicht bij de mensen staat. Dat is Buurthuis Mozaïek in Zaventem. In een gemeente zoals Zaventem, waar de kansarmoedecijfers hoog zijn, is dit soort werking broodnodig. 

Zaventem is gelegen in de Vlaamse rand rond Brussel. Onder de toenemende bevolking bevinden zich steeds meer senioren, jongeren, alleenstaanden en etnisch-culturele minderheden. Het kansarmoedecijfer voor Zaventem is één van de hoogste cijfers in Vlaams-Brabant.  

Werkingsgebied Zaventem-Noord

SAAMO Vlaams-Brabant koos Zaventem-Noord als werkingsgebied. Daar bevindt zich een mix van sociale woningen en privéwoningen. Er is een school en enkele diensten in de buurt. Uit de omgevingsanalyse bleken er in deze regio heel wat kansen om met de buurt samen te werken aan een kwalitatieve leefomgeving, met ruimte voor bewonersinitiatief en ontmoeting.  

Buurthuis Mozaïek

SAAMO Vlaams-Brabant vestigde buurthuis Mozaïek daarom in Zaventem-Noord. Mozaïek is een laagdrempelige informatie- en ontmoetingsplek. Buurtwerkers organiseren er, samen met partners zoals Huis van het Kind, de vrijetijdsdiensten, bewonersgroepen en verenigingen, initiatieven zoals een samentuin, de zwaaistenen, samen buurtbanken versieren en nog zoveel meer. Mozaïek maakt de koppeling met de STEK in Zaventem, als een model voor betere sociale bescherming. Daardoor is het buurthuis ook een informele plek voor maatschappelijk werkers en partners, zoals CAW en EZH, om contactmomenten met bewoners uit de buurt te organiseren. 

De gemeente heeft mij vanaf het begin met open armen ontvangen. Buurthuis Mozaïek geeft mij de kans om iets terug te doen. Door andere inwoners te helpen. Iedereen, net zoals een mozaïek gemaakt van verschillende kleuren en formaten. Samen doen we iets aan de leefbaarheid en de gezelligheid van onze wijk. Daarom werk ik mee als vrijwilliger.
-Vrijwilliger, Andrea

Digitale inclusie

Buurtbewoners kunnen in het buurthuis gratis gebruik maken van een computer. Ook helpen de opbouwwerkers hen met digitale vragen (bv. over de installatie van de Itsme app, met korte vragen over smartphonegebruik, enz.) tijdens de openingsuren of voor administratieve, digitale vragen tijdens Koffie & Formulieren.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Samen Mozaïeken In Zaventem

Samen mozaïeken in Zaventem

Gedurende verschillende maanden betegelden buurtbewoners van buurthuis Mozaïek en geïnteresseerden, betonnen sofa's die later in de wijken werden neergepoot. Het…

Op de agenda

De kracht van nabijheid en samenwerking | Inspiratiedag model De STEK

16/02/2023

  De kracht van nabijheid en samenwerking Inspiratiedag model De STEK Donderdag 16 februari 2023 9u30 - 15u30 Brussel |…

Nieuws & verhalen

Samen Mozaïeken In Zaventem

Samen mozaïeken in Zaventem

Ons buurtwerk in en rond buurthuis Mozaïek in Zaventem-Noord bracht de laatste jaren heel wat mensen bij mekaar. Zoals met…

Back To Top