Skip to content

Bewonersparticipatie CNUZ

Project

Dit project is intussen afgelopen.

Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben niet altijd de expertise in huis om bewonersparticipatie te realiseren. Nochtans versterkt een dialoog de beide partijen. Samen met sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ, zet SAAMO Vlaams-Brabant in op bewonersparticipatie in Tienen, Landen en Aarschot. De bedoeling is om de werking van de huisvestingsmaatschappij nog meer af te stemmen op haar huurders. 

De prijs die gezinnen in een kwetsbare positie betalen voor een woning, is vaak een grote hap uit hun budget. Sociale huisvesting kan dan een oplossing bieden en maakt betaalbaar en kwalitatief wonen mogelijk. 
Bewonersparticipatie is een belangrijk aspect binnen sociale huisvesting. Denk maar aan de vertaling van demografische evoluties van de doelgroep of het behandelen van hun noden in (ver)bouwplannen, activiteiten, communicatie, enzovoort. 

Ondersteuning van SAAMO Vlaams-Brabant

SAAMO Vlaams-Brabant heeft jarenlange ervaring in bewonersparticipatie, onder meer dankzij projecten in Vilvoorde en Tervuren. Verder bouwend op deze ervaring, realiseert SAAMO Vlaams-Brabant nu inspraak en structurele participatie in het beleid en in de werking van de huisvestingsmaatschappij CNUZ. Door te luisteren naar bewoners, kan de bouwmaatschappij haar werking beter afstemmen op de noden van de doelgroep. Het einddoel is de ontwikkeling van een huurdersparticipatiemodel. Dat model zal CNUZ in de toekomst helpen om huurdersparticipatie te realiseren, ook zonder de ondersteuning van SAAMO Vlaams-Brabant. 

Hoe bewonersparticipatie realiseren?

In dit project bespreekt SAAMO Vlaams-Brabant welzijnsnoden en vaak terugkomende sociale of technische problemen tijdens Buurtbabbels. In samenspraak met buurtbewoners zoeken zij daarbij naar oplossingen. Eenmaal per jaar is er de Dag van de Huurder. Sociale huurders krijgen er informatie en geven input rond relevante thema’s. Twee keer per jaar krijgen bewoners de Huurderskrant in de brievenbus. Bewoners en maatschappij komen hierin aan het woord. Binnen het Huurdersplatform engageren huurders zich om gedurende één jaar constructief overkoepelende verbeterpunten te bespreken. Ze adviseren de huisvestingsmaatschappij en samen geven ze vorm aan oplossingen.   

Back To Top