Ga naar hoofdinhoud

Kleinschalig wonen

Project

In 2010 woonden 3000 gezinnen in Vlaams-Brabant permanent op toeristische campings, woonwagenterreinen en in weekendverblijfparken. Ondanks de woononzekerheid en de soms mindere woningkwaliteit, heerst er bij de bewoners een grote woontevredenheid. Het is immers een woonvorm die veel vrijheid met zich meebrengt. Aan SAAMO Vlaams-Brabant de uitdaging om deze woonvorm door te voeren in een sociaal woonbeleid.   

Kwetsbare groepen krijgen te maken met een ontoereikend sociaal woonaanbod. Wonen in een kleine, al dan niet verplaatsbare constructie, biedt een mogelijke oplossing. Maar al te vaak verblijven ze daarmee in een ruimtelijk gebied dat niet voor (langdurig) wonen bestemd is. 

Brug tussen partners en bewoners

SAAMO Vlaams-Brabant is partner in een provinciaal engagement om deze woonvorm een passende plek te geven in de provincie. 40 van de 120 geïnventariseerde campings, woonwagenterreinen en weekendverblijfparken zijn intussen omgezet naar zones voor Kleinschalig Wonen. 
Via doelgroepplannen zorgen sociale bouwmaatschappijen en Sociale Verhuurkantoren voor de herhuisvesting van de bewoners van de overige 80 domeinen. De bouwvoorschriften voor deze nieuwe woonplekken blijven kleinschalig en sluiten aan bij de woonvorm die de bewoners zo appreciëren.
De hele woonomgeving weerspiegelt het solidair samenleven van de gezinnen zo goed mogelijk. Opbouwwerkers toetsen daarvoor het hele plan van architecten en landschapsarchitecten af bij de bewoners.   

Creatieve oplossingen

Stilaan krijgt deze woonvorm een plaats binnen duurzame sociale woonprojecten. Als deze projecten ingebed geraken in grotere projecten, zullen ook grotere gezinnen als groep kunnen herhuisvesten, zodat zij (familiaal) samen kunnen blijven wonen. 
Zo puzzelt SAAMO Vlaams-Brabant, samen met sociale woonactoren, verder aan de inbedding van deze woonvorm in het sociaal woonbeleid. 

Vlaams draaiboek voor gemeentebesturen

Mede dankzij dit project krijgt kleinschalig wonen een vaste plek binnen de ruimtelijke ordening en de sociale huisvesting. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan zorgde intussen voor de realisatie van 12 sociale woonprojecten Kleinschalig Wonen in Vlaams-Brabant.  

En de toekomst?

Het project Kleinschalig Wonen loopt stilaan ten einde. Samen met partners, werken SAAMO Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen aan een Vlaams draaiboek voor gemeentebesturen die te maken krijgen met het wonen op campings, woonwagenterreinen en in weekendverblijven. SAAMO Vlaams-Brabant zal tevreden zijn als er voor 2029 in elke betrokken gemeente een draaiboek klaarligt voor kwalitatieve herhuisvesting. 

Nieuws & verhalen

Voelsprieten In Het Veld, Krachtige Stem Inzake Woonbeleid

Voelsprieten in het veld, krachtige stem inzake woonbeleid

De woningprijzen zijn de afgelopen 15 jaar sterk gestegen. Voor sommige mensen blijft het bezit van een eigen klassieke woning, een…

Back To Top