Skip to content

Zelzate: waar voetbal verbindt

05/06/2024

In het licht van het verkiezingsjaar publiceerde De Standaard afgelopen weekend een reportage over Zelzate, de grensgemeente waar grootstedelijke uitdagingen op kleine schaal te vinden zijn. Daarbij kwamen de twee kernopdrachten van SAAMO aan bod: de agogische (mensen in hun kracht zetten die met uitsluiting geconfronteerd worden) en de politieke (streven naar structurele verandering).

SAAMO-opbouwwerkers Myrddin Clinckspoor en Jens Beresole zijn de drijvende krachten achter Diepgang, een project dat jongeren in Zelzate via voetbal verbindt. In Zelzate is namelijk één op de vijf kinderen maatschappelijk kwetsbaar. De sport brengt niet enkel jongeren maar ook verschillende partners samen om daar iets aan te doen. SAAMO, Uit De Marge, KVV Zelzate (Jong KVV), vzw aPart en de gemeente zorgen er elke week voor dat een vijftigtal jongeren op het plein staan. De opbouwwerkers hebben zowat 250 jongeren leren kennen op één jaar tijd. “Dat helpt wanneer er spanningen zijn.” zegt Myrddin. 

Het project leert kinderen hoe ze op anderen kunnen vertrouwen, biedt hen aanspreekpunten, luistert naar wat leeft bij hen en naar waar ze het moeilijk mee hebben. Diepgang ondersteunt jongeren en zet hen ook aan tot maatschappelijk engagement.  Het helpt om spanningen en geweld te verminderen, wat vooral duidelijk werd tijdens een mars tegen pesten en geweld vorig jaar. Niet gek dat het project genomineerd werd voor de ‘Voetbal Verbindt’ Award.

Ook Ieders Stem Telt komt in beeld. Dertig middenveldorganisaties, waaronder SAAMO, bundelen de krachten om bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 13 oktober in te zetten de participatie van alle groepen in de samenleving, zodat niemand buiten spel wordt gezet. Gezien de afschaffing van de opkomstplicht dreigen heel wat mensen namelijk niet meer naar de stembus te gaan. Ook jongeren die voor het eerst hun stem mogen uitbrengen, worden aangemoedigd deel te nemen aan het democratische proces. Voor Oost-Vlaanderen trekken Els Van de Velde en Ruben Ramon daar aan de kar.

Dit zijn maar een paar aspecten van de reportage die in De Standaard verscheen over Zelzate. De volledige reportage lees je hier:  Zelzate, waar de PVDA al zes jaar aan de macht is: “Ze maken tenminste geen ruzie”.”

Hoe is SAAMO Oost-Vlaanderen nog actief in Zelzate?  

  • We werken mee aan een sociaal lokaal beleid waarin er plaats is voor iedereen, via ons project ‘Sociaal lokaal beleid Zelzate.
  • De Stek, ontmoetingshuis NEST of hoe we werken aan meer en betere sociale bescherming.
  • Met het project ‘Kinderarmoede overbruggen in Zelzate’, werken we samen met alle Zelzaatse basisscholen en slaat de brugfiguur een brug tussen welzijn, school en thuis.
Back To Top