Skip to content

De STEK Zelzate

Project

Probleemstelling:

De grondwet geeft mensen het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Maar in de praktijk blijft dit voor een aanzienlijk aandeel van de rechthebbenden dode letter. Door een te complexe regelgeving, slechte ervaringen met bevoegde instanties of schaamte doen duizenden mensen hun recht niet gelden en leven ze in een situatie van onderbescherming. Lokaal is de STEK een doeltreffende aanpak om te werken aan meer en betere sociale bescherming.

Doelstelling:

We bouwen NEST uit en ontwikkelen het aan de hand van de functies en principes van de STEK. We creëren met NEST een veilige en vertrouwde basisvoorziening voor iedereen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ze dingen kunnen leren en op weg geholpen worden naar hulp- en dienstverlening. Met dit laagdrempelig ontmoetingshuis willen we een plek geven aan vrijwilligers en organisaties. Zo willen we met NEST een betere sociale bescherming op lokaal niveau realiseren

Back To Top