Skip to content

Sociaal Lokaal Beleid Zelzate

Project

Probleemstelling:

Burgers komen met problemen meestal eerst bij hun lokaal bestuur aankloppen, net omdat het zo dichtbij is. Sociaal beleid is dan ook voor velen een rode draad die doorheen het beleid van een gemeente en OCMW loopt, die op alle beleidsdomeinen ingrijpt en die ook veel afstemming vraagt tussen het lokaal bestuur en andere partners op het grondgebied van de stad of gemeente.

Doelstelling:

Het lokaal welzijnsoverleg is een samenwerkingsinitiatief met verschillende partners zoals OCMW, gemeentelijke diensten, welzijnsorganisaties en het middenveld. De verschillende organisaties en diensten bundelen hun krachten om de stem van kwetsbare inwoners luider te laten klinken. Het lokaal welzijnsoverleg heeft als doel om het lokale welzijnsbeleid te stimuleren, te
ondersteunen en te coördineren met alle betrokken partners, om zo te komen tot een betere afstemming en toegankelijkheid van het lokale aanbod van dienst- en hulpverlening.

Nieuws & verhalen

Zelzate: Waar Voetbal Verbindt

Zelzate: waar voetbal verbindt

De Standaard publiceerde afgelopen weekend een reportage over Zelzate, de grensgemeente waar grootstedelijke uitdagingen op kleine schaal te vinden zijn. De journalist ging onder meer langs bij enkele opbouwwerkers van SAAMO.

Jonge Voetballers In Zelzate.

‘Diepgang’ genomineerd voor ‘Voetbal verbindt award’

Met ‘Diepgang’ vormen KVV Zelzate en SAAMO een brug tussen voetbal, het sociaal middenveld, de thuissituatie en school. Breng tot 17/5 je stem uit!

Back To Top