Skip to content

Model | Wijkonderneming | Antwerpen-Noord

Model

Zijn lokale en duurzame jobs mogelijk? Dat vragen we ons af binnen het project Duurzaam werk. Daarom ontwikkelen we van onderuit een wijkonderneming die dat onderzoekt.

Imagine

Stel je voor. Er is in de wijk Antwerpen-Noord een klein bedrijfje. Werkzoekenden uit die wijk kunnen er duurzaam aan de slag. Ze hebben werkzekerheid, ze werken lokaal, ze bieden antwoorden op lokale noden en betekenen een meerwaarde voor de wijk waarin ze wonen. SAAMO onderzoekt samen met werkzoekenden en partners of deze droom realistisch is.

Een onderneming op basis van de noden uit de wijk

Het bleef niet bij dromen. De wijkonderneming van de wijk 2060 loopt. Op dit moment focussen we op textiel. Deze keuze is gemaakt op basis van een wijkbevraging die SAAMO in 2022 deed in samenwerking met de Kringwinkel. De wijkonderneming biedt mensen kansen om hun talenten te tonen en in te zetten. Ze werkt participatief. De deelnemers zijn mede-eigenaar van de onderneming en nemen zelf rollen als productie en verkoop op. De wijkonderneming draagt bij tot een meer circulaire economie en werkt vanuit een partnerschap.

Startende partnerschappen

  • El Suit (eerste klant),
  • Binnenste Buiten (stad Antwerpen) in functie van de organisatie van nieuwe naaimomenten in hun nieuwe lokaal in de Kerkstraat,
  • Solidaris en CM als mogelijke klanten in functie van de opvolging van deelnemers die recht hebben op een uitkering van de ziekteverzekering,
  • Karel de Grote Hogeschool biedt begeleiding op financieel vlak,
  • VDAB in functie van de opvolging van deelnemers die recht hebben op ondersteuning van VDAB,
Back To Top