Skip to content

10 wensen voor Peterbos

21/05/2024

Hoe is het echt om te leven in Peterbos? Welke wensen hebben bewoners van Peterbos voor de  (toekomstige) politici van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de verkiezingen van 9 juni?

Samen met bewoners hebben we 10 wensen geformuleerd die we op 18 mei na een geanimeerde wijkwandeling aan diverse politici hebben overhandigd. We eindigden met een heuse wijkbarbecue waar bewoners verder met politici in gesprek konden gaan.

We doen een appel op alle Brusselse politici om na de verkiezingen werk te maken van een sociaal beleid waarin de bewoners van Peterbos niet langer vergeten en gestigmatiseerd worden.

SAAMO Brussel is sinds lange tijd actief in de wijk Peterbos met de projecten STEK, Samen op Straat en Zorgzame Buurt. We ondersteunen hierbij de bewoners om een actieve rol op te nemen in hun wijk en we zoeken samen naar oplossingen voor problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

Bekijk hier de video.

Lees hier de volledige 10 wensen voor Peterbos

Back To Top