Skip to content

STEK Peterbos

Project

In de sociale woonwijk Peterbos werken we samen met haar diverse bewoners aan een solidaire en levendige wijk waar het goed wonen is.

Peterbos is een sociale hoogbouw woonwijk aan de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De wijk bestaat uit 18 woonblokken met ongeveer 4000 inwoners. De bewoners zijn sociale huurders en hebben een heel kwetsbaar socio-economisch profiel. Peterbos is een van de armste wijken van Brussel. Zowel de wooninfrastructuur als de openbare ruimte zijn verouderd en in slechte staat. Er zijn ook weinig basisvoorzieningen en spontane ontmoetingsplaatsen waardoor er veel eenzaamheid en sociaal isolement is.

 

SAAMO Brussel bouwt met een STEK in Peterbos een laagdrempelige plek uit waar bewoners een luisterend oor vinden en elkaar kunnen ontmoeten om samen hun wijk mee vorm te geven en hun rechten als sociale huurder te realiseren.

 

STEK Peterbos is een laagdrempelige plek, waar we bewoners warm onthalen, ruimte en tijd maken voor hun vragen en op een goede manier doorverwijzen naar de juiste hulp- en dienstverlening zodat ze maximaal hun sociale rechten kunnen realiseren. We zetten daarom hard in op samenwerking met oa de sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeente en OCMW Anderlecht en andere partners. Meer sociale bescherming realiseren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Via kleinschalige burenontmoetingen, een collectieve moestuin, lessen Frans en Nederlands, digitale oefenmomenten en het aanbod om een vrijwilligersrol op te nemen, zorgen we met STEK Peterbos ook voor een brede waaier aan ontmoetings- en leerkansen in de wijk. Het eerder informele karakter geeft bewoners terug vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Mensen worden aangesproken op hun kwaliteiten en talenten.  Op die manier wil SAAMO Brussel in Peterbos tussen bewoners opnieuw een versterkt gevoel van solidariteit creëren om samen tot actie te komen voor en in hun wijk. We doen dit in samenwerking met tal van wijkpartners.

 

STEK Peterbos wordt gefinancierd in het kader van het project Sociale Cohesie (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij).

 

PETERBOS IN DE PERS

Hoe bewoners, organisaties en de politie weer grip krijgen op Peterbos (BRUZZ, 30 november 2022)

“Terwijl jullie discussiëren over ons proberen wij verder samen te leven” (opiniestuk De Wereld Morgen)

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Op de agenda

De kracht van nabijheid en samenwerking | Inspiratiedag model De STEK

16/02/2023

  De kracht van nabijheid en samenwerking Inspiratiedag model De STEK Donderdag 16 februari 2023 9u30 – 15u30 Brussel |…

Nieuws & verhalen

10 Wensen Voor Peterbos

10 wensen voor Peterbos

Hoe is het echt om te leven in Peterbos? Welke wensen hebben bewoners van Peterbos voor de  (toekomstige) politici van…

Eerste Hulp Bij Verkiezingen: Hoe Stemmen?

Eerste Hulp bij Verkiezingen: hoe stemmen?

De verkiezingen van 9 juni 2024 komen alsmaar dichterbij. Om onze doelgroepen te informeren en de stem van mensen in…

Back To Top