Skip to content

Wijkonderneming

Project

Wijkonderneming - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 476

Wijkonderneming - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 441

Wijkonderneming - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 370

Wijkonderneming - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 370

Wijkonderneming - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 528

Wijkonderneming -Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 269

Van onderuit

Arbeid is een belangrijke hefboom om deel te nemen aan de samenleving en armoede te bestrijden. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt slaagt een grote groep mensen er niet in  om een duurzame job te vinden dat aansluit bij zijn of haar vaardigheden en talenten. Hierdoor blijft een enorm potentieel onderbenut. Vooral kortgeschoolden, personen met een migratieachtergrond, jongeren en 57-plussers vinden moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Ze belanden vaak in precaire jobs met interim of tijdelijke contracten, lage lonen en onvoorspelbare uren. Dit zorgt voor een grote onzekerheid en heeft een negatief effect op andere levensdomeinen.

De wijk Rabot is een kwetsbare buurt met een grote werkloosheid. Met het project LaboRabot experimenteerden we de voorbije jaren met werk en activering in de wijk. In verschillende labo’s krijgen wijkbewoners oefenkansen om hun eigen vaardigheden te leren kennen en te ontwikkelen. Dit experiment was en is succesvol, toch willen we nog een stap verder gaan. Bewoners geven namelijk aan dat ze nood hebben aan een échte job: een betaalde, duurzame job dat hen in staat stelt een kwaliteitsvol leven te leiden. Daarenboven leerde LaboRabot ons dat er veel noden in de wijk zijn die niet ingevuld worden.

Vanuit deze signalen ontstond zo de idee om een onderneming op te richten met een dubbel doel: creëren van duurzame tewerkstelling én antwoorden bieden op niet ingevulde noden in de wijk. Het concept ‘wijkonderneming’ was geboren …

 

Van LaboRabot naar een Wijkonderneming

Inspiratie

De ervaring en kennis van LaboRabot smijten we zeker en vast niet overboord. We nemen deze expertise mee om de wijkonderneming verder te ontwikkelen.

We lieten ons ook inspireren door het Franse concept van ‘territoires zéro chômeur de longue durée’. Samengevat komt het erop neer dat men in een aantal afgebakende gebieden een bedrijf start op basis van de vaardigheden van geïnteresseerde werknemers én de door bewoners of organisaties geformuleerde behoeften. Het streefdoel is 0 % werkloosheid per afgebakend gebied.

De buurt stuurt

De wijkonderneming is er voor de wijk en wordt gedragen door de wijk. Bewoners, organisaties en diensten uit het Rabot staan mee aan het stuur van de wijkonderneming. Zij nemen elk een rol op, bijvoorbeeld als werknemer, vrijwilliger, expert of bestuurder.

De komende jaren zal de wijk Rabot ook grondig veranderen. Er liggen plannen op tafel voor nieuwe gebouwen, groenzones en infrastructuur. De wijkonderneming wil een actieve partner zijn in dit verhaal, van onderuit, op aanwijzen van de buurt.

Op die manier wil de wijkonderneming ervoor zorgen dat wijkbewoners meer of mede eigenaar worden van hun eigen buurt.

Stap voor stap

Aan welke producten en diensten heeft de wijk nood? Welke van de bestaande labo’s bieden al mogelijke antwoorden op deze noden? Wie zijn potentiële werknemers van de wijkonderneming? In deze eerste fase gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen. We houden de bestaande laboplaatsen onder het licht en bekijken welke een plaats kunnen krijgen binnen de wijkonderneming en welke afgerond of elders onderdak kunnen krijgen.

Verder zetten we in op het uitwerken van een ondernemingsplan voor de wijkonderneming dat zowel economisch, democratisch, ecologisch en sociaal gestoeld is.

Lokale Diensteneconomie

De medewerkers van SAAMO Gent, die werken binnen het statuut van Lokale Diensteneconomie, zetten zich mee in voor de wijkonderneming: ze staan o.a. in voor het leveren van diensten en het vervaardigen van producten. De ambitie is om het aantal betaalde medewerkers stelselmatig te laten groeien.

Nieuws & verhalen

Wij Zoeken Medewerkers Voor De Klusjesdienst Van De Wijkonderneming (m/v/x)

Wij zoeken medewerkers voor de klusjesdienst van de wijkonderneming (m/v/x)

Vacature: contract onbepaalde duur – 100%, tewerkstellingstraject ikv Individueel Maatwerk SAAMO Gent komt op voor het recht op een menswaardig…

Wij Zoeken Een Technisch Instructeur / Werkvloerbegeleider Voor De Klusjesdienst Van De Wijkonderneming (m/v/x)

Wij zoeken een Technisch Instructeur / Werkvloerbegeleider voor de klusjesdienst van de wijkonderneming (m/v/x)

Vacature: contract van onbepaalde duur, 100% – onmiddellijke indiensttreding SAAMO Gent komt op voor het recht op een menswaardig leven…

Wij Zoeken Medewerkers Voor De Klusjesdienst Van De Wijkonderneming (m/v/x)

Wij zoeken medewerkers voor de klusjesdienst van de wijkonderneming (m/v/x)

Vacature: contract onbepaalde duur – 100%, tewerkstellingstraject ikv Individueel Maatwerk SAAMO Gent komt op voor het recht op een menswaardig…

Back To Top