Skip to content

Buurtopbouwwerk Ten Rozen Aalst – Afgelopen

In de werking Ten Rozen staat de participatie van de bewoners en het werken rond de noden en behoeften die zij ervaren, centraal.

 

Hierbij is onze aanwezigheid in de buurt en het ondersteunen van de bewoners fundamenteel. Er wordt tijd gemaakt om, met de bewoners, een buurtgerichte werking uit te bouwen die openstaat voor iedereen, en waar elke bewoner zich welkom voelt, ongeacht sociale achtergrond, leeftijd, afkomst, inkomen,…

 

Niet klagen en zagen, maar naar elkaar leren luisteren en moeite doen om elkaar echt te leren kennen: dat brengt onze wijk bij elkaar. – Sonia, vrijwilliger van de buurtwerking.

 

De ervaren problemen worden aangepakt en besproken in een bewonersgroep (prettig wonen). Deze werkgroep zoekt naar oplossingen en gaat hierover in gesprek met de bewoners van de wijk, met de huisvestigingsmaatschappij en met de stad Aalst.

 

Met de werkgroep werken we eveneens mee aan de optimalisatie van het gebruik van het buitenterrein. Ons volkstuinenproject Ten Rozen is hieruit ontstaan en zal in de komende jaren verder uitgebouwd worden tot een ontmoetingsplek voor oud en jong, mensen met een beperking, en met mensen vanuit verschillende achtergronden en culturen.

 

We speuren voortdurend naar talenten, ontmoetingskansen, openheid, interesses en gaan hiermee aan de slag. We vertrekken van kansen, enthousiasme en engagement. Het persoonlijk contact met de bewoners krijgt hierbij blijvend voorrang.

 

Buurtopbouwwerk Ten Rozen Aalst is een samenwerkingsproject met de stad Aalst. Voor de realisatie van het volkstuinenproject werken we samen met de volgende partners: Levensvreugde Aalst, buurtcomité Oude Abdij, Velt, stad Aalst.

Back To Top