Skip to content

Noodkoopfonds Ninove

Project

Probleemstelling:

Noodkopers ontbreken de financiële middelen om noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren. Voor renovatiepremies is vaak voorfinanciering vereist waardoor noodkopers systematisch uit de boot vallen. Het Vlaamse noodkoopfonds wil dit probleem aanpakken. In Ninove krijgen 20 noodkopers tussen 2021 en 2024 de kans om in te stappen in een uniek renovatieproces.
Via een subsidie van 25.000 EUR, en met ondersteuning op zowel sociaal als technisch vlak, krijgen ze de mogelijkheid om hun woning kwalitatief in orde te zetten.

Doelstelling:

Maatschappelijk kwetsbare Noodkopers die intekenen op het Ninoofse Noodkoopfonds, voelen zich dankzij een goede sociale begeleiding doorheen het ganse renovatietraject voldoende emotioneel ondersteund en sociaaleconomisch versterkt via een individuele en groepsmatige trajectbegeleiding. Via deelname aan het Ninoofse Noodkoopfondsproject ontwikkelt SAAMO
expertise inzake de sociale begeleiding van noodkopers. Deze kennis wordt sectoraal gedeeld met het oog op beleidsadviezen ten aanzien van de Vlaamse overheid (cf. supra Sectorproject Noodkoopfonds).

Nieuws & verhalen

Halftijdse Opbouwwerker Voor Het Project ‘Noodkoopfonds’ In Ninove

Halftijdse Opbouwwerker voor het project ‘Noodkoopfonds’ in Ninove

Begeleid je graag gezinnen in hun communicatie met andere organisaties, partners en uitvoerders? Geeft het versterken van gezinnen bij het…

Back To Top