Skip to content

Woonclub Eeklo – Afgelopen

Het vinden van een kwalitatieve en betaalbare woning is voor kwetsbare groepen vaak een moeilijke en lange zoektocht. Bestaande woon- en welzijnsdiensten missen veelal de tijd om uitgebreid informatie en advies op maat te geven, mensen te versterken in hun zoektocht of indien nodig mee op stap te gaan.

 

Met Woonclub Eeklo willen we kandidaat-huurders actief bijstaan en ondersteunen in hun zoektocht naar een woning, zowel op de private als op de sociale huurmarkt. Naast informatie en advies, heeft een belangrijke groep mensen nood aan ondersteuning op het terrein:

 

  • hulp bij het zoeken op het internet,
  • ondersteunen bij het bellen naar sociale huisvesters, immokantoren en eigenaars,
  • hulp bij het invullen van papieren (bv. inschrijving) voor de sociale huisvesting,
  • oefenen van gesprekken met verhuurders,
  • meegaan naar diensten of op woningbezoek,
  • hulp bij de eerste stappen in de nieuwe woning,

 

Het is ook de ambitie van het project om met een aantal van die kandidaat-huurders een groepswerking op te zetten om de drempels die kwetsbare mensen ondervinden op hun zoektocht naar een woning en de eerste stappen op de woningmarkt in kaart te brengen. Van daaruit willen we dan samen met beleid zoeken naar meer structurele oplossingen voor de woonproblemen van die kwetsbare groep.

 

Woonclub Eeklo wordt mede gefinancierd vanuit Lokaal Sociaal Beleid Eeklo.

 

Back To Top