Skip to content

Waardig Wonen in het Waasland

Project
Opbouwwerker En Bewoner Bij Woning Die Aan Renovatie Toe Is.
Opbouwwerker En Bewoner Bij Woning Die Aan Renovatie Toe Is.

Probleemstelling:

In een eerder afgerond project (Dialoogtrajecten private huur) deelden huurders hun ervaringen rond hun woon- en energieproblemen. Zij wonen vaak in een private huurwoning van ontoereikende kwaliteit die energieverslindend is, waarvan de verhuurder geen stappen onderneemt om de woning kwaliteitsvoller en energiezuiniger te maken. Wetenschappelijk onderzoek toont de negatieve gevolgen van een slechte woning op verschillende levensdomeinen aan. Bovendien zorgt deze situatie voor hogere energierekeningen. De kwaliteit, gezondheid en energiezuinigheid van een woning wordt voor het grootste deel bepaald door de structuur en materialen van de woning waar een private huurder zelf geen invloed op kan uitoefenen en afhankelijk is van de private verhuurder om daar iets aan te veranderen. Daarnaast heeft ook het gedrag van de huurder-bewoner een invloed op de kwaliteit en gezondheid
van de woning.

Als we de doelstellingen uit het Vlaams Renovatiepact willen halen, dienen alle woningen tegen 2050 minstens een EPC-score A te halen. Maar van alle Vlaamse verhuurde eengezinswoningen heeft op dit moment:

 • slechts 1% een EPC-score A.
 • 47% van de private huurwoningen is van ontoereikende kwaliteit.
 • 1 op 5 private huurwoningen heeft nood aan structurele, ingrijpende werken (Vlaamse Woonraad, 2017).
 • Ongeveer 21% van de private huurders in 2018 had te maken met vocht- en schimmelproblemen in hun woning (Heylen en Vanderstraeten, 2019).

Doelstelling:

Verkenning van mogelijke projectscenario’s o.b.v. een PSP-analyse uitgevoerd in de regio Waasland met als doel om de woonkwaliteit op de private huurmarkt te verhogen voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

We verkennen deze sporen:

 • Spoor 1: begeleiden van huurders;
 • Spoor 2: ondersteunen van verhuurders;
 • Spoor 3: stimuleren van de optimale inzet van lokale beleidsinstrumenten.

Uit deze projectvoorbereiding ontstonden reeds 2 concrete acties met als gezamenlijke doelstelling: de woonkwaliteit op de private huurmarkt verhogen voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie in het Waasland:

 • Spoor 1: huurders begeleiden:

  (Maatschappelijk kwetsbare) private huurders uit het Waasland kunnen aan de hand van een woonmeter hun woning zo energie-efficiënt mogelijk gezond houden, kunnen de oorzaken van vocht en schimmel herkennen en weten hoe ze het kunnen oplossen of waar ze terecht kunnen voor meer hulp. Daarnaast zijn ze geïnformeerd over hun rechten en de ondersteuningsmaatregelen die er zijn om hun huurwoning kwaliteitsvoller en energiezuiniger te maken en hun factuur zo laag mogelijk te houden.

 • Spoor 2: verhuurders ondersteunen:

  SAAMO ontwikkelt samen met Woonwijzer Waasland een model van renovatiebegeleiding voor verhuurders uit het Waasland, geïnspireerd op het model “Goed Plan”. Verhuurders kunnen hiermee gratis begeleiding krijgen om hun woning aan de minimale woonkwaliteitseisen te laten voldoen en energiezuiniger te maken. We bouwen voldoende garanties in om de woonzekerheid en betaalbaarheid van (toekomstige) huurders te garanderen.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Wegwijsboekje: Huren En Verhuren

Wegwijsboekje: Huren en verhuren

1e uitgave oktober 2014 2e uitgave oktober 2016 Hernieuwde uitgave oktober 2019

Nieuws & verhalen

De Woonzaak

De Woonzaak: Stemmen uit de wereld van dak- en thuisloosheid

  Wanneer we spreken over dak- en thuisloosheid, worden we vaak geconfronteerd met statistieken – koude, harde getallen. Er zijn…

Waardig Wonen In Het Waasland

Waardig wonen in het Waasland

Samen met Woonwijzer Waasland werkte SAAMO Oost-Vlaanderen een aanbod uit om private verhuurders gratis te adviseren en begeleiden om hun huurwoning kwalitatiever en…

Back To Top