Skip to content

Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurten

Buurtwerk

De Scheldekouter en de Prinskouter zijn twee aandachtswijken in Ronse waar SAAMO met het oog op een participatieve een duurzame ontwikkeling van deze woonwijken maximaal de buurtbewoners betrekt.

Door bewoners bewust te maken van hun woonsituatie en leefomgeving en door met hen hierover in dialoog te gaan, zet SAAMO de wijkbewoners ertoe aan om samen een toekomstvisie voor hun wijk op te stellen. Anderzijds sensibiliseert SAAMO het lokaal bestuur om de vele uitdagingen inzake wijkverbondenheid, wonen, groen, mobiliteit en veiligheid telkens ook vanuit het “bewonersperspectief” te benaderen. Rond concrete knelpunten en kansen gaat SAAMO daarom actief in dialoog met bewoners, het stadsbestuur en andere samenwerkingspartners.

Door ontmoeting in de wijken te stimuleren en door experimentele ingrepen in de publieke ruimte, versterkt SAAMO ook de onderlinge verbinding tussen bewoners en stimuleert het eigenaarschap via verschillende vormen van vrijwillige inzet.

Het nijpende gebrek aan kwalitatieve speel- en ontmoetingsruimte in de Scheldekouterwijk leidde bijvoorbeeld tot een wijkspeelplan, nieuwe zitbanken en speeltoestellen. In de Prinskouter ijverde SAAMO samen met de bewoners voor extra groene publieke ruimte.

De komende jaren blijft SAAMO samen met de wijkbewoners aan de kar duwen en ijveren voor een wijkontwikkeling die maximaal rekening houdt met de vele verwachtingen van de bewoners.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van LEADER, de provincie Oost-Vlaanderen, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de stad Ronse.

    

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Prinskouter Wensen

Prinskouter Wensen

Maart 2020 – Een blik van buurtbewoners

Buurtrapport Prinskouter

Buurtrapport Prinskouter

Maart 2020 – Dialoog tussen bewoners en bestuur over hun buurt

Back To Top