Skip to content

Buurtopbouwwerk in de Melkaderwijk

Project

In september 2020 werd het project ‘Buurtopbouwwerk in de Melkaderwijk’ opgestart. De Melkaderwijk is sociale woonwijk in de Beverse deelgemeente Kallo. Het is een wijk met vele uitdagingen, maar ook met krachten en kansen. Opbouwwerkers Aslihan en Ruben gaan er samen met de bewoners aan de slag om de wijk te versterken.

Vinger aan de pols

Ruben en Aslihan gaan dagelijks in de wijk op pad. Ze luisteren naar de mensen en ondersteunen initiatieven die bewoners opzetten. De nabijheid en presentie in de wijk zorgt er voor dat de opbouwwerkers een goed beeld hebben van noden en signalen van bewoners en bestaande dynamieken in de wijk. Zo weten ze wat er leeft, kunnen ze snel anticiperen op veranderingen in de buurt en kunnen ze waar nodig preventief optreden of doorverwijzen naar gepaste professionele dienst- en hulpverlening.

Aan de slag met bestaande noden

De opbouwwerkers spelen in op gezamenlijke signalen en helpen kwetsbare bewoners om hun rechten te realiseren. Stefaan en Aslihan zetten samen met bewoners en vrijwilligers projecten op, steeds met het oog op een structurele oplossing van problemen. Zo bouwden ze het afgelopen jaar een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren uit in de wijk, is er wekelijks huiswerkklas in samenwerking met de lokale basisschool, wordt met ‘Ouderklap’ opvoedingsondersteuning voor jonge ouders georganiseerd, hebben we een driemaandelijkse buurtkrant, enzovoort.

Versterken van sociaal weefsel

Stefaan en Aslihan nemen initiatieven om het samenleven in de buurt te bevorderen. Ze organiseren en faciliteren laagdrempelige en verbindende ontmoetingsactiviteiten in de wijk, zoals een garageverkoop, een kampeerweekend of een Halloween tocht. Ze stimuleren het kleine ontmoeten tussen buurtbewoners, vertrekken van de krachten uit de wijk en sporen waar mogelijk bewoners aan om initiatieven te nemen in de buurt. Zo maken ze van de wijk een betekenisvolle plaats, waar bewoners zich thuis voelen.

De ruimte publiek maken

De bestaande openbare ruimte in de Melkaderwijk is onvoldoende aangepast aan de noden van de bewoners. De sport- en spelinfrastructuur is beperkt en de ontmoetingsruimte is er schaars. De opbouwwerkers zetten daarom een participatieproces op met buurtbewoners rond de invulling van de ruimte. We verbeelden samen de ruimte en gaan na hoe we de bestaande openbare ruimte kunnen herinrichten, zodat ze beter voldoet aan de behoeften van diverse groepen bewoners. De opbouwwerkers laten bewoners dromen, denken en doen. En laten hen zo meedenken en meebeslissen over de toekomst van het samenleven en wonen in de buurt.

Samen

Uiteraard doen we dit alles niet alleen. Om de nodige structurele veranderingen te kunnen realiseren, gaan we op zoek naar mogelijke verbindingen en positieve relaties tussen bewoners, de gemeente Beveren, de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, en de lokale welzijns- en hulpverleningsinstanties.

In het kader van het lokaal sociaal beleid van de gemeente Beveren werd een samenwerking opgezet tussen de gemeente en SAAMO. De gemeente Beveren stelt een toereikende subsidie ter beschikking. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren, voorziet een centraal gelegen ‘ wijklokaal’ .

 

Back To Top