Skip to content

Model | Collectief Goed

Model
Collectief Goed
Collectief Goed
Collectief Goed
Collectief Goed
Collectief Goed
Collectief Goed

Collectief Goed is nu een erkende coöperatie en sociale onderneming, actief in Antwerpen. Het stoelt op een woonmodel waarbij verouderd patrimonium op coöperatieve, sociale en duurzame wijze verworven, gerenoveerd en verhuurd wordt.

Gestart als een project van SAAMO

SAAMO ontwikkelde dit coöperatieve model samen met grote gezinnen in een kwetsbare positie. Voor hen is het aanbod op de private en sociale woonmarkt ontoereikend: te duur, te slecht, te onzeker, te lang wachten. Het woonmodel achter Collectief Goed draagt bij tot de uitbreiding van een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod voor mensen met een laag inkomen.

Bouwstenen van het model

Bouwstenen van het model Collectief Goed zijn:

  1. De juridische verankering van de participatie van mensen in een precaire positie.
  2. Het creatief en sociaal arbeidsluik voor het renoveren van leegstaand patrimonium.
  3. De intensieve samenwerking over profit, non-profit en social-profit heen.

Wil je er zelf mee aan de slag gaan?

Voel je het kriebelen om hier zelf mee aan de slag te gaan, maar geen idee welke stappen eerst te zetten? Ben je benieuwd naar hoe dit model tot stand kwam? Wil je graag een idee over welke valkuilen dit maatwerk met zich meebrengt? Op zoek naar goede argumenten om jouw lokaal bestuur / werkgever / sociale huisvestingsmaatschappij of bank te overtuigen? Raadpleeg de publicatie over Collectief Goed.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Woonmodel Collectief Goed

Woonmodel Collectief Goed

Lees meer over het ontstaan en de bouwstenen van het coöperatief woonmodel Collectief Goed.

Back To Top