Skip to content

Project | Woonlab

Project
Woonlab
Woonlab

© Iso800 voor SAAMO

Wonen is een grondrecht. Helaas wijst de praktijk uit dat voor veel mensen dit grondrecht niet of onvolledig wordt ingevuld. Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie wonen vaak in een woning die te klein, te duur, onaangepast of van slechte kwaliteit is. In het slechtste geval belanden mensen in dak- of thuisloosheid. Project Woonlab brengt de uitsluitingsmechanismen die spelen op de woonmarkt in kaart en tracht deze via allerlei wegen aan te pakken: van alternatieve woonmodellen ontwikkelen over het beïnvloeden van beleid en publieke opinie tot deelnemen aan adviesraden en actieplatformen.

Wie zit in slechte woonsituaties?

SAAMO vertrekt vanuit de kennis en belangen van mensen in een kwetsbare woonsituatie. Mensen die ervaring hebben met precair wonen nemen bovendien een actieve rol op als ambassadeurs, en kunnen hierbij rekenen op opleiding en ondersteuning van de opbouwwerkers. In de buurtwerken van SAAMO gaan er wooncafés door waar mensen informatie krijgen, gekoppeld aan een thema.

Uitsluiting hangt samen

Woonlab besteedt bijzondere aandacht aan racisme en discriminatie op basis van sociaal-economische factoren, alsook de onderlinge samenhang hiertussen. Deze thema’s zetten we daarom extra in de kijker op respectievelijk 17 oktober (Werelddag van het verzet tegen Armoede) en 21 maart (Internationale dag tegen Racisme).

Wat valt er aan te doen?

In de periode 2021-2025 richt Woonlab zich specifiek op het verbeteren van de woonkwaliteit op de private huurmarkt, het verruimen van het woonaanbod en de regulering van de woonmarkt. Concreet zet SAAMO in op de uitrol van het model Collectief Goed in Vlaanderen, wordt het Wonen met Kansen-model verder ontwikkeld, geven we mee vorm aan de campagnes van de Woonzaak en gaan we op zoek naar manieren om de stem van huurders met een laag inkomen te versterken.

We werken ook met private huurders door het project Papillon van onze West-Vlaamse collega’s ook in Antwerpen uit te rollen. Via de stad Antwerpen, het Energiehuis, komen we in contact met huurders met hoge energiefacturen en energieslurpende toestellen. Met hen bekijken we of de energiezuinige toestellen van Papillon een interessante aanpak voor hen zijn.

Er ligt veel werk op de plank in Antwerpen en Vlaanderen

Woonlab is actief in de Antwerpse wijken Borgerhout en Deurne. De inspanningen reiken echter tot ver daarbuiten. Samen met allerlei partners en collega’s vanuit andere regio’s van SAAMO pleiten we voor de onvoorwaardelijke realisatie van het grondrecht wonen voor iedereen in Antwerpen en Vlaanderen.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Woonmodel Collectief Goed

Woonmodel Collectief Goed

Lees meer over het ontstaan en de bouwstenen van het coöperatief woonmodel Collectief Goed.

Op de agenda

Inspiratiedag Wonen Met Kansen

06/03/2024

Woensdag 6 maart 2024 13u00 – 16u30 Blokken, Lange Bremstraat 92, 2170 Merksem De inschrijvingen voor het inspiratiemoment zijn afgesloten.…

Forum Humane Stad | Talks #3 Sociale Stad

27/11/2023 - 26/11/2023

Maandag 27 november 2023 20u00 De Studio (grote zaal), Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen Gratis of een bijdrage die past binnen…

Housing action day | Brussel

26/03/2023

Zondag 26 maart 2023 15u00 -17u00 Brussel Op zondag 26 maart trekken we naar Brussel voor de Housing Action Day,…

Massih Hutak komt naar Antwerpen

08/12/2022

Op 8 december 2022 nodigen SAAMO Antwerpen, SAM, steunpunt mens en samenleving en Sociaal.net Massih Hutak uit in Antwerpen. Massih…

Nieuws & verhalen

Jessica Talk Of The Town Vrijstaat Arena

Audiotour | Talk of the Town Vrijstaat Arena

Er staat veel te gebeuren op Arena in Deurne-Zuid. Ga kijken naar dit stukje erfgoed en luister naar de huidige bewoners.

Wonen Met Kansen

Sociaal leegstandsbeheer biedt kansen aan mensen met een hoge woonnood

In Antwerpen bouwen we al enkele jaren aan een model om leegstaande sociale woningen in te zetten voor mensen met een hoge woonnood. Download de nieuwe publicatie.

Nieuws En Reacties Uit De Wooncafés

Betaalbaar huren voor ‘net-niet’ mensen in Antwerpen | nieuws en reacties uit de Wooncafés

In de Wooncafés van SAAMO komen Antwerpenaren samen die beter willen wonen en oplossingen zoeken. Tijdens een Wooncafé zoeken we…

Kunnen We Nog Spreken Van Kansen?

‘Kunnen we nog spreken van kansen?’ | De woningzoektocht van Younes

Jongeren die in het model Wonen met kansen van het project Woonlab stappen, krijgen ook ondersteuning van een vrijwilliger. Die…

Back To Top