skip to Main Content

Woonlab

Project
Woonlab
Woonlab

© Iso800 voor SAAMO

Wonen is een grondrecht. Helaas wijst de praktijk uit dat voor veel mensen dit grondrecht niet of onvolledig wordt ingevuld. Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie wonen vaak in een woning die te klein, te duur, onaangepast of van slechte kwaliteit is. In het slechtste geval belanden mensen in dak- of thuisloosheid. Project Woonlab brengt de uitsluitingsmechanismen die spelen op de woonmarkt in kaart en tracht deze via allerlei wegen aan te pakken: van alternatieve woonmodellen ontwikkelen over het beïnvloeden van beleid en publieke opinie tot deelnemen aan adviesraden en actieplatformen.

Wie zit in slechte woonsituaties?

SAAMO vertrekt vanuit de kennis en belangen van mensen in een kwetsbare woonsituatie. Mensen die ervaring hebben met precair wonen nemen bovendien een actieve rol op als ambassadeurs, en kunnen hierbij rekenen op opleiding en ondersteuning van de opbouwwerkers. In de buurtwerken van SAAMO gaan er wooncafés door waar mensen informatie krijgen, gekoppeld aan een thema.

Uitsluiting hangt samen

Woonlab besteedt bijzondere aandacht aan racisme en discriminatie op basis van sociaal-economische factoren, alsook de onderlinge samenhang hiertussen. Deze thema’s zetten we daarom extra in de kijker op respectievelijk 17 oktober (Werelddag van het verzet tegen Armoede) en 21 maart (Internationale dag tegen Racisme).

Wat valt er aan te doen?

In de periode 2021-2025 richt Woonlab zich specifiek op het verbeteren van de woonkwaliteit op de private huurmarkt, het verruimen van het woonaanbod en de regulering van de woonmarkt. Concreet zet SAAMO in op de uitrol van het model Collectief Goed in Vlaanderen, wordt het Wonen met Kansen-model verder ontwikkeld, geven we mee vorm aan de campagnes van de Woonzaak en gaan we op zoek naar (renovatie)mogelijkheden voor sociale verhuurders met het het nieuw te ontwikkelen ReNuPlan.

Er ligt veel werk op de plank in Antwerpen en Vlaanderen

Woonlab is actief in de Antwerpse wijken Borgerhout en Deurne. De inspanningen reiken echter tot ver daarbuiten. Samen met allerlei partners en collega’s vanuit andere regio’s van SAAMO pleiten we voor de onvoorwaardelijke realisatie van het grondrecht wonen voor iedereen in Antwerpen en Vlaanderen.

Back To Top