Skip to content

Project | Bewonersparticipatie sociale huisvesting

Project
Bewonersparticipatie In Sociale Huisvesting
Bewonersparticipatie In Sociale Huisvesting

15 jaar ervaring in bewonersparticipatie in sociale huisvesting in Antwerpen. Na die 15 jaar zijn de projecten met sociale huurders in de stad Antwerpen eind 2014 gestopt. De nood aan kwalitatieve, betaalbare en aangepaste woningen in Antwerpen blijft hoog op de agenda staan van SAAMO.

 

Sociale huurders zijn woonexperten

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen is leven. Wil jij geen vat op de belangrijke stuk van jouw leven? Je bent de expert van je eigen woonsituatie. Wat is er nodig in jouw buurt en jouw woning? Wie merkt problemen sneller op dan degene die er thuiskomt, eet, slaapt en leeft? Sociale huurders zijn zo’n woonexperten. Met hun kennis en knowhow kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen beter werken aan goed wonen.

Sociale huurders doen en praten mee

Tot eind 2014 ondersteunde SAAMO sociale huurders in Antwerpen. Dit gebeurde op 2 manieren. Sociale huurders in een maatschappelijk kwetsbare positie kregen steun om zich te organiseren. Opbouwwerkers stimuleerden huurdersgroepen op Linkeroever/Europark, Kiel en Antwerpen-Noord/Geelhandplaats. De huurdersgroepen namen initiatieven om de leef- en woonkwaliteit te verbeteren: feesten, poetsacties, activiteiten voor sociale huurders. Bewoners dachten mee na over het beleid van de huisvestingsmaatschappijen. Gezamenlijke problemen werden aangekaart. Samen zochten ze naar oplossingen. Anderzijds kreeg ook de bestaande overkoepelende huurdersgroep Platform Antwerpse Sociale Huurders (PASH) ondersteuning van opbouwwerkers. Dit project werd stopgezet op vraag van het stedelijk beleid in Antwerpen. PASH zette haar werkzaamheden zonder SAAMO verder maar staat nu on hold.

Een terugblik op 15 jaar bewonersparticipatie in sociale huisvesting door SAAMO Antwerpen

15 jaar lang was SAAMO Antwerpen actief in sociale wooncomplexen. Om de lessen uit het verleden niet verloren te laten gaan, vroeg SAAMO een terugblik van 15 mensen die in die 15 jaar op de eerste rij zaten. Ze geven hun persoonlijke indrukken over participatie en opbouwwerk in sociale huisvesting. De publicatie ’15 jaar in sociale huisvesting – 15 mensen, 15 woorden, 15 verhalen’ kan je hier downloaden. Heb je nog vragen? Neem contact op met Ilse Hackethal.

 

Back To Top