Skip to content

Project | Intercompetent / ACT – een ESF project met een focus op talent

Project
Intercompetent ACT
Intercompetent ACT

Het project Intercompetent liep tot eind 2019 in samenwerking met het onderzoeksbureau Tempera, Travi, SAAMO provincie Antwerpen en de twee uitzendkantoren Ago Jobs & HR en Asap.be. Het project was actief in Antwerpen en Mechelen. Het project werd gefinancierd en opgevolgd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Kortopgeleid? Anderstalig? = Zonder competenties?

Een steeds grotere groep kortopgeleide, anderstalige werkzoekenden heeft geen toegang tot de arbeidsmarkt.
Een deel van de oorzaken liggen bij :

  • een te grote focus op diploma’s en certificaten
  • te hoge eisen op vlak van Nederlands op de werkvloer
  • te weinig erkenning van elders verworven competenties

 

Vinden we oplossingen in de uitzendsector?

Van februari 2017 tot eind 2018 zocht SAAMO naar oplossingen in de uitzendsector. We focusten daarbij op de talenten die mensen wel hebben en niet op wat ze niet hebben. Zo willen we het recht op arbeid mee helpen garanderen.
De ontwikkelde competentietool ACT rolden we in 2019 uit in de uitzendsector.

Het project Intercompetent:

  • bracht competentietools in kaart en evalueerde die op het vlak van taaldrempels.
  • werkte samen met twee uitzendkantoren: één in Antwerpen en één in Mechelen.
  • ontwikkelde de competentietool ACT samen met werkzoekenden, uitzendconsulenten en bedrijfsleiders.
  • werkte samen met ervaren onderzoekers op vlak van evaluatie en ontwikkeling.
  • versterkte werkzoekenden om zelf hun competenties te herkennen en erkennen.
  • versterkte uitzendconsulenten om competenties van anderstalige werkzoekenden te herkennen en erkennen.
  • versterkte uitzendconsulenten en bedrijfsleiders om vooroordelen over anderstalige werkzoekenden aan te pakken.

Dit project liep in samenwerking met het onderzoeksbureau Tempera, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten, Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie en de twee uitzendkantoren Ago Jobs & HR en Asap.be. Het project is actief in Antwerpen en Mechelen en wordt gefinancierd en opgevolgd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Meer weten?

 

Back To Top