Ga naar hoofdinhoud

Model | Joo, jonge ondernemers ondersteund

Model
Joo, Jonge Ondernemers Ondersteund
Joo, Jonge Ondernemers Ondersteund

© Walter Busschots voor SAAMO

Starterslabo en SAAMO werken een model uit om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen om te ondernemen. Voor SAAMO kadert dit in het project Duurzaam werk.

“Op eigen benen staan, voor sommige jongeren in een kwetsbare positie is het een aantrekkelijk vooruitzicht.”

Met het project ‘Joo, jonge ondernemers ondersteund’ onderzoeken SAAMO en Starterslabo wat jongeren in kwetsbare posities nodig hebben om een eigen zaak te starten.

  • Het partnerschap biedt een traject aan op maat van die jongeren. Het traject loopt 14 maanden (1 mei 2022 – 30 juni 2023).
  • De partners gaan aan de slag met verborgen of meer uitgesproken dromen van jongeren. Het doel is om stappen te zetten naar ondernemen met bijzondere aandacht voor de welzijnsproblematiek van jongeren.
  • Op basis van dat traject formuleren SAAMO, Starterslabo en jongeren aanbevelingen over welke ondersteuning effectief is voor deze jongeren richting ondernemerschap.

Nieuws & verhalen

Ondersteuning Jonge Ondernemers

Vacature voor project Duurzaam werk

We hebben een vacature voor een nieuw model dat we ontwikkelen binnen het project Duurzaam werk. Op eigen benen staan,…

Back To Top