Skip to content

Project | Bruggen naar werk

Project
Bruggen Naar Werk
Bruggen Naar Werk

Allahmir in gesprek

Binnen de groep mensen die niet werken en niet ingeschreven zijn als werkzoekende is er een groep die het extra moeilijk heeft. Wie zijn die mensen tussen 25 en 64 jaar? Waar dromen ze van? En hoe kunnen ze die dromen bereiken? De bijdrage van SAAMO aan het samenwerkingsverband Bruggen naar werk ging over hoe je die mensen leert kennen vanuit een wijkgericht insteek en onderzoekt welke ondersteuning ze nodig hebben. Het samenwerkingsverband Bruggen naar werk was mogelijk met middelen van het Europees Sociaal Fonds. Het project liep af in december 2023.

Het samenwerkingsverband Bruggen naar werk

SAAMO werkte mee aan een samenwerkingsverband dat onderzoekt hoe vindplaatsgerichte partners en activeringspartners lokaal kunnen samenwerken rond werk voor wie nu geen werk zoekt. De vindplaatsgerichte partners waren Vrouwencentrum Alma, Kamiano, Sering en SAAMO. Elk vanuit hun eigen insteek bouwden deze organisaties vertrouwensrelaties op met Antwerpenaren die niet aan het werk waren. De activeringspartners waren Groep Intro en RiseSmart Employability. Voor SAAMO zochten opbouwwerkers Zerin Oral en Allahmir Nawrozi vindplaatsgericht mensen in de wijken Kiel en Antwerpen-Noord. Ze deden dat gekoppeld aan de buurtwerken SAAMO De Stek en SAAMO De Wijk. Ze wilden te weten komen wie die mensen zijn en wat ze nodig hebben. Met hun verhalen gingen ze samen aan de slag om werk toegankelijker te maken voor wie het moeilijk heeft.

54.102 mensen in Antwerpen die niet werken en niet ingeschreven zijn als werkzoekende

In Antwerpen zijn er 54.102 mensen die tussen de 18 en 64 jaar die niet werken en niet ingeschreven zijn als werkzoekende. Zij hebben geen contact met VDAB of OCMW. Binnen deze grote groep zijn er groepen mensen die het extra moeilijk hebben: gezinnen waarin niemand werkt en mensen met een migratieachtergrond en dan vooral vrouwen. 41.361 Antwerpenaars leven in gezinnen waar niemand werkt. Zijn deze mensen sociaal geïsoleerd? Hebben ze het moeilijk op het vlak van wonen, inkomen, school of gezondheidszorg? Welke perspectieven hebben ze zelf? Willen ze werken? En weten ze hoe ze aan deze weg naar werk kunnen starten?

De ambitie van Bruggen naar werk

Het samenwerkingsverband Bruggen naar werk liep tot eind 2023 samen aan de slag met mensen die niet werken en niet ingeschreven zijn als werkzoekende. Ze wilden die mensen leren kennen en samen met hen bekijken welke wegen naar werk er nog mogelijk zijn. Het project werkte individueel en in groep. De mensen die niet werkten kregen begeleiding en groeimogelijkheden ter voorbereiding van een echte weg naar werk.

“Mensen helpen zit in mijn DNA. Op dit moment word ik door SAAMO en Groep Intro begeleid binnen ‘Bruggen naar werk’. Tijdens deze begeleiding verwierf ik meer inzicht in wat ik eigenlijk wilde worden: gecertificeerd sociaal tolk. Door de begeleiding kreeg ik meer zelfvertrouwen en kan ik nu stage lopen bij de stad Antwerpen.”
Nadia | deelnemer van Bruggen naar werk

Wat zijn de resultaten?

  • Opbouwwerkers Zerin en Allahmir bouwden een band op met een grote groep werkzoekenden. Een aantal van deze mensen vertelden hun verhaal. Een aantal van deze verhalen kan je hieronder lezen. Al deze verhalen worden gebundeld in een boekje dat verschijnt in het voorjaar van 2024.
  • Alle partners van ‘Bruggen naar werk’ bundelden hun ervaringen in dit rapport met aanbevelingen voor het lokale beleid rond werk. Dit rapport is voorgesteld op woensdag 6 december 2023. Het slotfeest van ‘Bruggen naar werk’ ging door in Atlas op dinsdag 12 december 2023.

 

Lees de lokale aanbevelingen

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Draaiboek Jobatelier En Jobatelier Plus

Draaiboek Jobatelier en Jobatelier Plus

Deze brochure biedt ondersteuning om kort- en ongeschoolde werkzoekenden – vooral met een migratieachtergrond – efficiënt te ondersteunen in hun…

ACT

ACT, de zoektool naar talent

ACT, de zoektool naar talent is een aanpak waardoor arbeidsbemiddelaars zicht krijgen op iemands competenties door doe-opdrachten. De tool is gratis beschikbaar.

Werkloos Of Werkzoekend

Werkloos of werkzoekend? | Helder leren spreken over de arbeidsmarkt

Heel wat woorden en begrippen rond de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid zijn vaag en onduidelijk. ‘Sociale dumping’, ‘activering’ en ’neet-jongeren’…

Op de agenda

Filmavond & bespreking Qatar aan de Schelde

20/03/2023

Maandag 20 maart 2023 19u30 – 22u00 (deuren: 19u00) Buurtwerk Borgerbaan, Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout Meer info? Zerin Oral, zerin.oral@saamo.be,…

Nieuws & verhalen

Bruggen Naar Werk - Lidl

Mijn zoektocht naar een job met Bruggen naar werk | de weg naar de supermarkt

Hoe is het om werk te zoeken in een land waarvan je de taal nog niet kent? Iemand* van Bruggen…

Bruggen Naar Werk Shaima

Mijn zoektocht naar een job met Bruggen naar werk | Shaima vertelt

Hoe is het om werk te zoeken in een land waarvan je de werkcultuur en de gebruiken nog niet kent?…

Verhaal Uit Bruggen Naar Werk | Gesprek Met Leila En Rita

Verhaal uit Bruggen naar werk | Gesprek met Leila en Rita

De weg om werk te vinden is niet eenvoudig. Leila groeide op in Iran. Haar thuissituatie zorgde voor extra uitdagingen…

Back To Top