Ga naar hoofdinhoud

Project | Bruggen naar werk

Project
Bruggen Naar Werk
Bruggen Naar Werk

Allahmir in gesprek

Binnen de groep mensen die niet werken en niet ingeschreven zijn als werkzoekende is er een groep die het extra moeilijk heeft. Wie zijn die mensen tussen 25 en 64 jaar? Waar dromen ze van? En hoe kunnen ze die dromen bereiken? De bijdrage van SAAMO aan het samenwerkingsverband Bruggen naar werk gaat over hoe je die mensen leert kennen vanuit een wijkgericht insteek en onderzoekt welke ondersteuning ze nodig hebben. Het samenwerkingsverband Bruggen naar werk is mogelijk met middelen van het Europees Sociaal Fonds.

Het samenwerkingsverband Bruggen naar werk

SAAMO werkt mee aan een samenwerkingsverband dat onderzoekt hoe vindplaatsgerichte partners en activeringspartners lokaal kunnen samenwerken rond werk voor wie nu geen werk zoekt. De vindplaatsgerichte partners zijn Vrouwencentrum Alma, Kamiano, Sering en SAAMO. Elk vanuit hun eigen insteek bouwen deze organisaties vertrouwensrelaties op met Antwerpenaren die nu niet aan het werk zijn. De activeringspartners zijn Groep Intro en RiseSmart Employability. Voor SAAMO zoeken opbouwwerkers Zerin en Allahmir vindplaatsgericht mensen in de wijken Kiel en Antwerpen-Noord. Ze doen dat gekoppeld aan de buurtwerken SAAMO De Stek en SAAMO De Wijk. Ze willen te weten komen wie die mensen zijn en wat ze nodig hebben. Met hun verhalen gaan ze samen aan de slag om werk toegankelijker te maken voor wie het moeilijk heeft.

54.102 mensen in Antwerpen die niet werken en niet ingeschreven zijn als werkzoekende

In Antwerpen zijn er 54.102 mensen die tussen de 18 en 64 jaar die niet werken en niet ingeschreven zijn als werkzoekende. Zij hebben geen contact met VDAB of OCMW. Binnen deze grote groep zijn er groepen mensen die het extra moeilijk hebben: gezinnen waarin niemand werkt en mensen met een migratieachtergrond en dan vooral vrouwen. 41.361 Antwerpenaars leven in gezinnen waar niemand werkt. Zijn deze mensen sociaal geïsoleerd? Hebben ze het moeilijk op het vlak van wonen, inkomen, school of gezondheidszorg? Welke perspectieven hebben ze zelf? Willen ze werken? En weten ze hoe ze aan deze weg naar werk kunnen starten?

De ambitie van Bruggen naar werk

Het samenwerkingsverband Bruggen naar werk gaat tot eind 2023 samen aan de slag met mensen die niet werken en niet ingeschreven zijn als werkzoekende. Ze willen die mensen leren kennen en samen met hen bekijken welke wegen naar werk er nog mogelijk zijn. Het project werkt individueel en in groep. De mensen die niet werken krijgen begeleiding en groeimogelijkheden ter voorbereiding van een echte weg naar werk.

“Mensen helpen zit in mijn DNA. Op dit moment word ik door SAAMO en Groep Intro begeleid binnen ‘Bruggen naar werk’. Tijdens deze begeleiding verwierf ik meer inzicht in wat ik eigenlijk wilde worden: gecertificeerd sociaal tolk. Door de begeleiding kreeg ik meer zelfvertrouwen en kan ik nu stage lopen bij de stad Antwerpen.”
Nadia | deelnemer van Bruggen naar werk

Op weg met Zerin en Allahmir

Opbouwwerkers Zerin en Allahmir zoeken mensen die niet werken. Ze komen in contact met mensen via de buurtwerken van SAAMO maar vooral op andere vindplaatsen in de stad. Samen met mensen die niet werken gaan ze op weg. SAAMO werkt daarvoor samen met Groep Intro en RiseSmart Employability.

Kan jij helpen?

  • Ken jij mensen tussen de 25 en 64 jaar die niet werken en niet ingeschreven zijn als werkzoekende maar wel interesse hebben? Leven zij in gezinnen waarin niemand werkt of hebben ze een migratieachtergrond? Praat dan met hen over dit project. Vraag of ze interesse hebben om Zerin of Allahmir te leren kennen.
  • Ben jij of ken jij brug- of sleutelfiguren die deze mensen kennen? Neem contact op met Zerin of Allahmir.
  • Ken je plaatsen waar veel mensen met dit profiel samenkomen? Kunnen Zerin en Allahmir daar langs gaan? Geef je ideeën door.
  • Heb jij zin om mee te werken met dit project? Je kan mee op pad gaan of vertalen. Neem contact met ons op.

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Draaiboek Jobatelier En Jobatelier Plus

Draaiboek Jobatelier en Jobatelier Plus

Deze brochure biedt ondersteuning om kort- en ongeschoolde werkzoekenden – vooral met een migratieachtergrond – efficiënt te ondersteunen in hun…

ACT

ACT, de zoektool naar talent

ACT, de zoektool naar talent is een aanpak waardoor arbeidsbemiddelaars zicht krijgen op iemands competenties door doe-opdrachten. De tool is gratis beschikbaar.

Werkloos Of Werkzoekend

Werkloos of werkzoekend? | Helder leren spreken over de arbeidsmarkt

Heel wat woorden en begrippen rond de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid zijn vaag en onduidelijk. ‘Sociale dumping’, ‘activering’ en ’neet-jongeren’…

Op de agenda

Filmavond & bespreking Qatar aan de Schelde

20/03/2023

Maandag 20 maart 2023 19u30 – 22u00 (deuren: 19u00) Buurtwerk Borgerbaan, Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout Meer info? Zerin Oral, zerin.oral@saamo.be,…

Nieuws & verhalen

Bruggen Naar Werk Shaima

Mijn zoektocht naar een job met Bruggen naar werk | Shaima vertelt

Hoe is het om werk te zoeken in een land waarvan je de werkcultuur en de gebruiken nog niet kent?…

Verhaal Uit Bruggen Naar Werk | Gesprek Met Leila En Rita

Verhaal uit Bruggen naar werk | Gesprek met Leila en Rita

De weg om werk te vinden is niet eenvoudig. Leila groeide op in Iran. Haar thuissituatie zorgde voor extra uitdagingen…

Bruggen Naar Werk | VDAB

Deelnemers opleiding ‘mobiele schoonmaak’ geven feedback aan VDAB

Vrijdag 11 maart 2022 zaten enkele deelnemers van Bruggen naar werk aan tafel met VDAB om feedback te geven over…

Back To Top