Skip to content

WoonBox@Cinoco

Project

Sinds december 2020 is het eerste WoonBox-dorp een feit! Zes gezinnen en twee alleenstaande jongeren vonden een tijdelijke thuis in het voormalige Cinoco-gebouw in Sint-Jans-Molenbeek, waar SAAMO Brussel acht WoonBoxen bouwde. Allemaal op zoek naar een kwalitatieve en betaalbare woning in onze hoofdstad, kwamen deze bewoners uit situaties van thuisloosheid, intra-familiaal geweld en armoede bij ons terecht. In maart 2022 is dit pilootproject geëindigd.

De acht woonunits in Molenbeek vormen anderhalf jaar lang een dorp waarbinnen bewoners tot rust kunnen komen, hun leefsituatie terug in handen kunnen nemen en steun vinden bij elkaar. Het project biedt naast een comfortabele woning met fysieke ruimte voor elk gezinslid, in de eerste plaats rust en stabiliteit, én – door de lage huurbijdrage en de verplichte spaarformule – ook een tijdelijke afwezigheid van financiële zorgen. Dat zorgt ervoor dat bewoners de mentale ruimte en energie vinden om ook andere problemen aan te pakken.

Begeleiding WoonBox@Cinoco

"Het WoonBox-project is voor M. (31) in de eerste plaats een grote hulp op financieel gebied. Verhuizen naar WoonBox, een lage huurprijs betalen én tegelijkertijd kunnen sparen, betekent voor haar een eerste stap naar een betere toekomst. Het geeft haar ademruimte om stil te kunnen staan bij andere doelen, waar we nu samen aan kunnen werken."

- Jolien, begeleidster van M. bij AprèsToe vzw.

 

Samen met hun individuele begeleiders van CAW Brussel vzw en AprèsToe vzw stippelen zij een duidelijk persoonlijk traject uit naar de toekomst toe, op vlak van wonen, inkomen, gezondheid, opleiding, netwerk, enz. Dat traject en haar doelstellingen zijn voor iedere bewoner en voor elk gezin anders, maar omvat steeds verschillende levensdomeinen.

 

Cedric (34) en Claudia (33) woonden jarenlang met hun 4 kinderen in een 1-kamerappartement van 20m².  Sinds hun verhuis naar WoonBox in december 2020 vonden ze rust en ruimte. Dat zorgde bij Cedric voor de nodige energie om samen met Groep INTRO de zoektocht naar een job aan te vatten. Enkele maanden later had hij een vast contract te pakken. Door deze inkomensverhoging en het feit dat ze tijdens hun deelname aan dit project kunnen sparen, worden ze nu toegelaten tot een spaar -en aankoopgroep; de droom om ooit een eigen huis te bezitten komt iets dichterbij...

Niet alleen een woning, maar ook een plek vol (samen)leven.

Naast die individuele begeleiding richten wij ons als SAAMO ook op de groep bewoners als gemeenschap, door collectieve begeleiding die een individueel versterkingsproces faciliteert door talenten en vaardigheden in groepsverband aan te boren, te ontdekken en aan te moedigen.  De gemeenschappelijke ruimtes worden gecreëerd en beheerd met, door en voor de bewoners, en worden zo ingevuld dat ze de sociale cohesie en solidariteit bevorderen. Het collectieve aspect van het project is erop gericht dat de groep bewoners zich met elkaar verbindt en elkaar ondersteunt, dat er een kleinschalig solidariteitsnetwerk ontstaat waarin iedere bewoner zijn plaats vindt, en dat zij communicatieve, sociale en democratische vaardigheden verwerven en/of versterken.

“Tijdens groepsactiviteiten is er een fijne sfeer en wisselen we vaak ideeën uit onder buren, en ook de vormingen zijn heel interessant; uit de infosessie over spaarzaam energieverbruik bijvoorbeeld heb ik veel geleerd. Ondertussen hebben we elkaar allemaal leren kennen; met een andere mama hier en haar dochtertje hebben we Nieuwjaar gevierd, en regelmatig komen er buren over de vloer om mee te eten. En in de zomer organiseerden we een gezamenlijke BBQ!” 
– Florentina (36), mama van Andrei & Andrea en pleegmama van Kristina

 

Via bewonersvergaderingen, collectieve infosessies, workshops, groepsactiviteiten, enz., krijgt het leven binnen het WoonBox-dorp vorm, en evolueert het steeds meer richting “safe space” voor al haar bewoners. Zo ontstaat er niet alleen een groepsidentiteit, maar ook een collectief verantwoordelijkheidsgevoel bij de bewonersgemeenschap.

 

Een leegstaand gebouw wordt geactiveerd tot een spil van leven voor de buurt

Naast het groepswerk met de bewoners zoeken we ook verbinding met de buurt. Want ergens tijdelijk wonen maakt het natuurlijk moeilijker om deel uit te maken van een wijk, en om je er echt thuis te voelen.

Daarom zorgden we ervoor dat het WoonBox-dorp geen eiland op zich is; er is een band met de buurt doordat de ongebruikte ruimtes in het gebouw ter beschikking worden gesteld aan een aantal buurtinitiatieven en organisaties die ruimte zochten om hun werking uit te bouwen.

Sport-, jeugd- en wijkverenigingen en kunstinitiatieven als Collectif ATTA, Wijkacademie du Quartier, Shinobis Riders, Kelder Productions, Made in West, Brussels Boxing Academy en Koekelbergse Alliantie voor Knutselaars, en ook enkele artiesten en performers, boden evenementen en activiteiten aan mensen uit de buurt én onze WoonBox-bewoners. Zo kwamen die laatste makkelijker in contact met de eerste, en werd een leegstaand gebouw met weinig nut voor de buurt een plaats van kruisbestuiving in een wijk die net daar erg veel nood aan heeft.

Nieuws & verhalen

WoonBox – Bewoonster Klaudia Vertelt Haar Verhaal

WoonBox – bewoonster Klaudia vertelt haar verhaal

Eén van onze WoonBox-bewoners Klaudia vertelt haar verhaal in een campagne van de Vlaamse Overheid. Lees haar volledige verhaal op…

Back To Top