Ga naar hoofdinhoud

WoonMobiel

Project
In de winter van 2020 werden maar liefst 5.000 daklozen geteld in Brussel. Het tekort aan betaalbare en degelijke woningen voor thuislozen is zowel op de publieke als op de private huurmarkt dramatisch hoog en neemt steeds toe. Ondertussen staat er 400 hectare aan terreinen leeg. Vaak zijn deze terreinen getekend door sluikstort en staan zo symbool voor de verwaarlozing van de stad.

Solidair Mobiel Wonen is een pilootproject gestart voor en door acht thuisloze mannen in Brussel.

Samen met hen bouwt SAAMO Brussel 8 mobiele woonunits, een collectieve ontmoetingsruimte en een schrijnwerkerij-atelier, op een braakliggend terrein in Brussel. Solidair Mobiel Wonen zet hiermee in op het creëren van een alternatief woonmodel.

 

C'est une première expérience. Je connais personne qui est passé par là, dans un projet similaire. Nous, nous étions dans une maison d'accueil pour beaucoup de temps. On était obligé de rester là-bas. Parce qu'on n’avait pas d’autre choix. Et quand nous avons eu la proposition du projet. On est sorti de là. Et on espère avancer d’une manière positive.
-Bewoner, Amine

 

Cocreatie en samenwerking

Cocreatie staat centraal in het project. De 8 deelnemers ontwierpen de woningen, samen met docenten en studenten van de Faculteit Architectuur van de KULeuven en met BC Architects bvba. De units zijn modulair en mobiel. Ze zijn dus aanpasbaar aan de wensen en noden van de respectievelijke bewoner en aan het terrein. De woningen worden gebouwd met duurzame materialen.

 

Het feit dat we er allemaal voor hebben gekozen om ietske extra te doen. Om weg te geraken uit de situatie waarin we zaten. Dat we ons daar toch 100% voor inzetten. Of in mijn geval is dat toch zo. Ik zet mij daar 100% voor in. Terug op mijn eigen benen kunnen staan. Onafhankelijk zijn. Een kans op een betere toekomst.
-Bewoner, Jeremy

 

Tijdelijk gebruik met toekomstperspectief

Solidair Mobiel Wonen is in de eerste plaats een project voor tijdelijk gebruik (minimaal twee jaar), maar kan in de toekomst ook deel uitmaken van een vast alternatief woonaanbod.

Het project start solidariteitsnetwerken op tussen bewoners onderling en tussen bewoners en de wijk.

Sociale begeleiding en skill building

Bewoners kunnen rekenen op individuele begeleiding van CAW Brussel en op collectieve begeleiding door SAAMO Brussel. Stap voor stap krijgen ze grip op hun leef- en woonsituatie.

Bewoners volgen een schrijnwerkerij-opleiding op maat, in samenwerking met Atelier Groot Eiland. Tijdens deze opleiding maken ze meubels voor hun individuele woonunits en voor de collectieve ruimte.
Bewoners kunnen ook jobcoaching aanvragen bij Atelier Groot Eiland.

La stabilisation ça veut dire, d'avoir un logement. Un logement, la clé dans la main. La liberté quoi. Et la responsabilité en même temps.
-Bewoner, Amine

Luister hier naar onze podcast “Radio Solid”

WoonMobiel in de pers:

MO* Magazine: Tijdelijk bezet: hier woont (even) een dak- of thuisloze”

 

Meer info kan je ook terugvinden op: https://solidairmobielwonen.be/

Back To Top