Skip to content

Proactief kinderrechten garanderen – Afgelopen

Het project ‘Proactief Kinderrechten Garanderen’ in Lokeren zet in op het bereiken en toeleiden van kwetsbare gezinnen met kinderen naar maatschappelijke dienstverlening.

 

In functie van het bereik van de meest kwetsbare gezinnen en toeleiding naar het bestaand aanbod staat het uitbouwen van een sterk netwerk van vrijwilligers uit diverse gemeenschappen centraal. Tegelijkertijd worden hiaten in het dienstverleningsaanbod in kaart gebracht en worden op participatieve wijze verbetervoorstellen uitgewerkt.

 

“Een luisterend oor bieden en de weg wezen naar de verschillende diensten.” – Martine Bogaert vrijwilligster van het project.

 

Het project zet samen met haar partners (nl. het OCMW Lokeren, het CAW Oost-Vlaanderen, Stad Lokeren, Kind & Gezin en Opvoedingsondersteuning de Keerkring) stappen om de drempels van en naar het dienstverleningsaanbod weg te werken of het aanbod kwalitatief te verbeteren.

 

Doelgroep: Het project richt zich tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen (van 0 – 18 jaar) in Lokeren. Gezinnen met een beperkt netwerk of problemen met de toegang tot en het gebruik van hulp- en dienstverlening, vormen onze prioritaire doelgroep.

 

Doelstellingen: Proactief bereiken en toeleiden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen naar maatschappelijke dienstverlening, in kaart brengen van hiaten en overlappingen in het dienstverleningsaanbod en voorstellen formuleren om deze te verbeteren.
Aanbieden van casemanagement ter ondersteuning van gezinnen met kinderen die nood hebben aan zorg en/of sociale contacten zodat zij zich op alle levensterreinen maximaal zouden kunnen ontplooien.

 

Het project ‘Proactief kinderrechten garanderen’ is in samenwerkingsverband met Stad Lokeren.

 

Back To Top