Skip to content

Buurtweb Aalst – Afgelopen

Project

Buurtweb is een laagdrempelige basiswerking waar in de eerste plaats werk gemaakt wordt van het bestrijden van de digitale kloof. Het richt zich naar buurtbewoners zonder computer of internetverbinding, maar evengoed naar iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft in onze gedigitaliseerde samenleving (laaggeschoolden, werkzoekenden, senioren,…).

 

Verder tracht Buurtweb bij te dragen tot een betere integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en biedt het voor de vele bezoekers een aangename ontmoetingsplek.

 

Het aanbod is divers en afgestemd op behoeften en vragen van de bezoekers: een uitgebreid cursusaanbod, open ateliers en begeleidingsmomenten, waar vrijwilligers iedereen met digitale vragen met raad en daad bijstaan.

 

“Buurtweb, dat is elke keer opnieuw iets nieuws van en aan elkaar leren op de computer.” – Staf, bezoeker van onze begeleidingsmomenten.

 

Daarnaast heeft Buurtweb een laagdrempelig e-loket ingericht, dat wil inspelen op de digitale service van de overheid en diverse diensten zodat deze bereikbaar en begrijpbaar kan worden voor de bezoekers.

 

Buurtweb heeft een Rap op Stap-loket. Met deze dienst maken we daguitstappen, vrijetijdsactiviteiten en vakanties bereikbaar voor mensen met een kleine portemonnee.

 

De werking en het aanbod worden in grote mate mee gerealiseerd door vrijwilligers.

 

Samenwerkingspartners:
Stad Aalst (convenant)
Voor de realisatie van het aanbod en toeleiding van doelgroepen werken we samen met tal van partners (o.a. lokale dienstencentra, Leerpunt, OCMW, Steunpunt Welzijn, VTI Aalst, Don Boscoschool, Mensen voor Mensen (vereniging waar armen het woord nemen) Parol (de buurtwerking), Vorming Plus, …)

 

 

Back To Top