Skip to content

Recht op Dienstverlening – Afgelopen

Het project Recht Op Dienstverlening brengt een groep kwetsbare mensen samen om hen beter te informeren over de diensten in Lokeren. We brengen bezoeken aan en gaan in gesprek met diensten. We wisselen goede en minder goede ervaringen uit en gaan op zoek naar drempels in de Lokerse hulp en dienstverlening.

 

“Niet iedereen weet waar ze moeten zijn, had ik indertijd meer geweten waar ik terecht kon, dan had het leven veel gemakkelijker geweest. en het geeft me een goed gevoel om mensen te helpen” – Rita, vrijwilliger redactiegroep Recht op Dienstverlening.

 

We werken met vrijwilligers aan een budgetgids, een gids die gewone burgers wegwijs maakt in de wirwar van diensten, dit in eenvoudige en klare taal. Dit in nauwe samenwerking met De Dienst Samenleving van de Stad Lokeren. We zijn alvast op zoek naar een leuke en creatieve manier om ‘ons boekje’ aan het publiek voor te stellen.

 

Daarnaast neemt de opbouwwerker ook interviews af over de Lokerse hulp en dienstverlening bij kwetsbare Lokeraars. Op basis daarvan kiezen we samen op welke concrete thema’s we verder gaan.

 

In samenwerking met de Dienst Samenleving van de Stad Lokeren.

 

Back To Top