Ga naar hoofdinhoud

Traject Signalendetectie

Project

Maatschappelijke kwetsbaarheid heeft vaak een negatieve impact op de schoolloopbaan en onderwijskansen van kinderen. Met het traject signalendetectie zorgt SAAMO voor extra voelsprieten in de school om sneller en gerichter signalen van maatschappelijke kwetsbaarheid op te vangen. Maar we bieden vooral ook een instrument bij het werken aan een gepaste opvolging van die signalen. 

Naar een armoedesensitief schoolbeleid

Het traject signalendetectie helpt schoolteams bij het creëren van een armoedesensitief schoolbeleid. Het hele schoolteam volgt een vormingstraject op maat. We brengen hen in contact met lokale welzijnspartners tijdens een welzijnstocht. Met de signalenkaart en –bundel beschikt de school over een hulpmiddel om meer gericht actie te ondernemen. Een vaste contactpersoon van het Sociaal Huis biedt wanneer nodig extra ondersteuning aan een school of aan een gezin.

Projectpartners

De Stad Mechelen financiert het project. Het Sociaal Huis levert een vaste contactpersoon aan voor de deelnemende scholen. Het LOP regio Mechelen basis wordt betrokken bij het werven van de scholen en wordt op de hoogte gehouden van het project. Het traject signalendetectie is kosteloos voor de deelnemende scholen.

 

Back To Top