Skip to content

Traject Signalendetectie

Project

Met een toenemende complexiteit en stijgende ongelijkheid in de samenleving komen tal van maatschappelijke uitdagingen en noden de schoolpoort binnen. Met het traject signalendetectie reikt SAAMO handvaten aan voor de basisschool om sneller en gerichter signalen van maatschappelijke kwetsbaarheid op te vangen en er mee aan de slag te gaan.

Vorming, materiaal en een “externe hulplijn” voor de school

Het traject signalendetectie start met een korte intake in de school om vragen en noden in kaart te brengen. Op drie vormingsmomenten voor het hele schoolteam worden vervolgens handvaten aangereikt om (nog) meer armoede- en diversiteitsvaardig te worden. Tijdens een “welzijnstocht” tot slot worden lokale organisaties en diensten bezocht die belangrijk zijn in het leven van maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Daarna ontvangt de school materiaal – een signalenkaart en bijhorende bundel met tips en mogelijke acties –  om signalen in kaart te brengen en een opvolging uit te werken. En wordt een externe hulplijn, bv uit het Sociaal Huis, aangezocht om de school te ondersteunen bij vragen of problemen uit de thuiscontext van gezinnen.

In samenwerking met lokaal bestuur, scholen en welzijnspartners

In Mechelen financiert de stad dit project en is het kosteloos voor de deelnemende scholen. Het traject staat op zich wordt in de loop van één schooljaar doorlopen. Daarna is er een jaarlijkse intervisie voor de deelnemende scholen.

In andere gemeenten bieden we het traject signalendetectie enkel aan als onderdeel van een ruimer verandertraject in een school (minimum 1 schooljaar met inzet van een 50% VTE). Omdat we het materiaal (signalenbundel) telkens op maat van de stad of gemeente opmaken en er een samenwerking is met een lokale welzijnspartner en lokaal bestuur, is het de bedoeling dat meerdere scholen in de gemeente deelnemen.

Interesse om ook in jouw gemeente schoolteams te ondersteunen bij het aanpakken van signalen van maatschappelijke kwetsbaarheid?  Contacteer dan Myriam Suetens!

 

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Ondersteuningstraject Mechelse Basisscholen I Flyer

Ondersteuningstraject Mechelse basisscholen I Flyer

Flyer voor het traject signalendetectie in het onderwijs

Back To Top