Skip to content

Brugfiguur Zwijndrecht

Project

In Zwijndrecht brengt SAAMO twee basisscholen, gezinnen, hulp- en dienstverlening en de buurt dichter bij elkaar.  Als vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen versterkt de brugfiguur de banden tussen het gezin en de school. Ze werkt in de scholen aan bewustzijn over de thuissituatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en aan de beeldvorming over gezinnen. Door een duurzame samenwerking op te zetten tussen onderwijs- en welzijnspartners worden drempels verlaagd en vinden gezinnen makkelijker de weg naar hulp- en dienstverlening en het vrijetijdsaanbod.

Versterken van de leef- en leeromgeving

Tijdens wekelijkse permanentiemomenten in de school is de brugfiguur aanspreekpunt voor ouders. Zij kunnen bij haar terecht met vragen en noden over de thuissituatie of vrije tijd. De brugfiguur bouwt vertrouwen op en gaat samen met ouders aan de slag. Ze biedt ondersteuning op maat en verwijst door of leidt warm toe naar organisaties en diensten. Zo wordt gewerkt aan een omgeving met maximale leer- en ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren.

Maar de brugfiguur komt ook thuis bij gezinnen, of je treft haar aan de schoolpoort, op het buurtfeest, de buitenspeeldag, …

Partnerschap tussen ouders en school en ondersteuning van het schoolteam

De brugfiguur zorgt voor een goede informatiedoorstroom en wederzijdse betrokkenheid tussen gezin en schoolteam. Signalen van beiden kunnen leiden tot initiatieven zoals de “Koffie én … momenten”, zoals bijvoorbeeld over de UiTPAS, waar ontmoeten en informeren centraal staan.

Daarnaast inspireert de brugfiguur de school bij het nog meer armoede- en diversiteitsvaardig worden. Dat kan op verschillende manieren:

  • Door het ouderperspectief binnen te brengen in de school naar aanleiding van een concrete situatie of tijdens een vormingsmoment,
  • Door een licht te werpen op de impact van armoede op de schoolloopbaan aan de hand van een getuigenis,
  • Door samen het kosten- of communicatiebeleid eens onder de loep te nemen,

Lokale samenwerking tussen onderwijs en welzijn stimuleren

De brugfiguur overlegt ook regelmatig met sociale diensten en organisaties, zoals de kinderopvang, sociale dienst, vrijetijdsaanbieders, de collega-brugfiguur van Huis van het Kind, … Door samenwerkingen op te zetten tussen de scholen, gezinnen, de buurt en welzijnspartners worden meer kansen gecreëerd voor kinderen en jongeren.

Brugfigurenwerking in jouw gemeente?

Wil jij ook werk maken van een versterkende leeromgeving in jouw gemeente? Bruggen slaan om leer -en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verhogen ? Contacteer dan Myriam!

Back To Top