Ga naar hoofdinhoud

Brugfiguur Zwijndrecht

Project

Zowel ouders als leerkrachten streven naar het creëren van maximale kansen creëren voor hun kinderen/ leerlingen. Helaas ontstaan er soms onbegrip en communicatieproblemen door taalbarrières of een gebrek aan middelen en tijd. Toch mag geen enkel kind kansen missen in het onderwijs. Daarom zet SAAMO brugfiguren in om de brug tussen ouders, de school, welzijnsdiensten en de buurt te maken. Momenteel zetten we deze inspanningen voort in twee basisscholen en een kleuterschool in Zwijndrecht.

Helaas neemt de kwetsbaarheid in de gemeente Zwijndrecht alleen maar toe. Vele ouders ervaren moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat heeft jammer genoeg een weerslag op kinderen en hun schoolprestaties. Toch weten we dat het onderwijs een goede opstap kan zijn voor sociale mobiliteit. Dààr liggen de kansen. Maar ze moeten wel gelijk zijn voor elk kind! En het valt op dat leerkrachten en zorgteams niet altijd over de benodigde tijd en expertise beschikken om deze problematiek zelfstandig aan te pakken. De brugfiguur kan hen hierin ondersteunen en bijsturen.

Elk kind verdient alle kansen. Op school, thuis en in de vrije tijd. Soms is een duwtje of een reikende hand voldoende om het kind te laten groeien en bloeien.

Myrthe, opbouwwerker

Hoe gaat de brugfiguur te werk?

De weg naar armoedevaardig onderwijs

De brugfiguur bouwt bruggen tussen scholen, ouders en andere hulp- en dienstverleners. Niet alleen door het overzicht van de sociale kaart te bewaken en door te verwijzen, maar ook door ondersteuning op maat te bieden aan scholen én ouders. Enerzijds ondersteunt de brugfiguur dus scholen bij het vergroten van hun armoedevaardigheid, door middel van een sensibiliseringscampagne en het delen van expertise. Zo scheppen we samen de randvoorwaarden voor een positieve schoolervaring, en geven we elk kind een gelijke kans om zich te ontplooien.

Nauw contact met ouders

Anderzijds overbrugt de brugfiguur de afstand tot de ouders door wekelijkse permanentiemomenten te houden en laagdrempelig contact op te zoeken aan de schoolpoort. Aanvullend organiseert de brugfiguur ook ‘Koffie én …’-momenten: groepsmomenten rond specifieke topics, zoals de werking van de UiTPAS. Die thema’s vloeien voort uit signalen vanuit de ouders en/of scholen. Wanneer de brugfiguur aanvoelt dat de drempel alsnog te hoog is voor bepaalde ouders, plant deze een huisbezoek in. Daarmee past de brugfiguur zich zoveel mogelijk aan aan de noden van de mensen.

Goede samenwerking met sociale partners

Daarnaast speelt regelmatig overleg met andere sociale instanties ook een grote rol. Een goede uitwisseling tussen de brugfiguur van SAAMO en de brugfiguur van Huis van het Kind versterkt bijvoorbeeld beide werkingen.

Signalen doorspelen

Gedurende het project, dat zal doorgaan tot het einde van juni 2024, vervult de brugfiguur een signaalfunctie naar zowel scholen als de gemeente. Aan het einde van het project zullen er aanbevelingen worden gedaan voor de volgende beleidsperiode. Tijdens overlegmomenten kunnen er ook direct zaken besproken worden die afkomstig zijn van ouders en leerkrachten.

Brugfigurenwerking in jouw school en/of gemeente?

Wil je ook werken aan een versterkende leeromgeving in je buurt? Meer onderwijs- en leerkansen voorzien? De brug maken tussen ouders en scholen? Contacteer dan Myriam!

Back To Top