Skip to content

Werken aan ouder-schoolpartnerschap in buitengewone basisschool De Sprankel I Mechelen

Project

De samenwerking tussen de school en de ouders bepaalt mede de leerkansen van kinderen op school. De relatie met ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie opbouwen is voor veel scholen niet evident. Voor het buitengewoon onderwijs komen daar nog extra uitdagingen bovenop, zoals het ontbreken van de zo belangrijke schoolpoortcontacten met ouders waarvan de kinderen met de bus komen. Of ouders die zelf beperkingen ervaren en waarbij een intensievere samenwerking nodig is. 

Communicatie en versterken van ouderparticipatie op school

Niet alle ouders vinden even makkelijk hun weg naar de school.  Gelukkig lukt dat vaak nog op een infomoment of oudercontact, maar wanneer ze worden uitgenodigd om mee te werken aan het schoolfeest of een klasactiviteit of om mee na te denken over de werking van de school, ervaren ouders vaak drempels. Dat geldt zeker voor ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie. Samen met de ouderraad en de school werkt opbouwwerker Mounira aan een verwelkomende school waar alle ouders zich thuis voelen en graag meedoen.

Een gesprek voeren met ouders, of het nu op een oudercontact is of naar aanleiding van een bezorgdheid of probleem, is voor heel wat leraren best spannend. Dit schooljaar krijgen zij bij deze gesprekken daarom ondersteuning van Mounira. Ook de schriftelijke communicatie houden we onder de loep, zodat iedereen vlot de brieven van de school kan begrijpen.

Ouders thuis versterken

De belangrijkste bijdrage die ouders kunnen leveren aan de schoolloopbaan van hun kind gebeurt echter thuis.  De onderwijsondersteunende rol van ouders houdt in dat ze interesse tonen in het schoolgebeuren door er samen over te praten, kinderen te motiveren en samen al spelend te leren, samen (voor) te lezen …  Daarnaast zal van het materiaal van “Pompom”, waarmee in de klas wordt gewerkt, ook een versie voor thuis worden ontwikkeld, zodat ouders en kinderen samen verder kunnen werken en delen wat op school werd geleerd.

Gezocht: creatieve ouders!

Om dit materiaal voor thuis te ontwikkelen zal een oudergroep worden opgericht. Wie graag creatief bezig is, graag mee nadenkt en werkt aan fijne leermomenten voor ouders en kinderen of graag andere ouders leert kennen, kan terecht in de groep die vanaf dit schooljaar onder de doopvont wordt gehouden.

Een buitengewone kans

De bevindingen die tijdens dit project worden opgedaan delen we zoals steeds na afloop graag met geïnteresseerden, zoals andere scholen voor buitengewoon onderwijs.

 

Werkt jouw gemeente ook graag samen met SAAMO om aan alle kinderen maximale leer- en ontwikkelingskansen te bieden?  Contacteer dan Myriam van SAAMO.

 

Back To Top