Ga naar hoofdinhoud

Schoolstart

Project
SAAMO Zorgt Voor Onderwijsopbouwwerk In Mechelen En Provincie Antwerpen
SAAMO Zorgt Voor Onderwijsopbouwwerk In Mechelen En Provincie Antwerpen

Schoolstart werkt in Mechelen voorschools met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterklas. We begeleiden ouders bij het maken van een bewuste schoolkeuze en ondersteunen waar nodig bij de digitale aanmelding. In de periode tussen de inschrijving en de instap gaan we op weg met ouders én peuters. Ook met de scholen werken we samen: aan een beleid voor een warme instap en een stevig ouder-schoolpartnerschap.

Sterke start in de kleuterschool

Kleuters die er zin in hebben, ouders die vertrouwen hebben in de school, die weten wat ze kunnen verwachten en wat de school van hen verwacht. Dat is de missie van SAAMO in de maanden voorafgaand aan de instap. We versterken gezinnen door individueel en in groep ondersteuning en uitwisseling te organiseren. We werken samen met het Blijhuis waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en gaan er in gesprek over de school en het onderwijs. Peuters komen in contact met andere kinderen en leren spelenderwijs bij. Ook na de eerste schooldag blijven we nog een tijdje in de buurt.

Samen voor een warme overgang

De signalen die we van gezinnen krijgen, koppelen we terug naar de scholen en naar het Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen (LOP), naar het Huis van het Kind, … Op die manier werkt Schoolstart mee aan een breed ondersteuningsnetwerk voor jonge, kwetsbare gezinnen in Mechelen. Studenten kleuteropleiding van Thomas More zorgen voor helpende handen.

Versterken van het ouder-schoolpartnerschap

Ook de scholen zijn een belangrijke partner van SAAMO. Samen ontwikkelen we een warm instap- en onthaalbeleid voor ouders en kleuters en bouwen we aan een sterke ouder-schoolsamenwerking.

Schoolstart ook in jouw gemeente?

De stad Mechelen, die het project financiert, beschouwt Schoolstart als een waardevolle bijdrage in de strijd tegen kinderarmoede, en het maakt deel uit van het Plan Kinderarmoede.

Is er in jouw gemeente ook interesse om samen werk te maken van een sterke schoolstart voor alle gezinnen? Contacteer dan Myriam Suetens!

Nieuws & verhalen

Schoolstart In Mechelen Jaargang 8: Een Vaste Waarde In Een Warme Overgang Naar De Kleuterschool

Schoolstart in Mechelen jaargang 8: een vaste waarde in een warme overgang naar de kleuterschool

De deelname van kleuters aan het Vlaamse onderwijs is hoog. Maar bepaalde groepen participeren minder: ze zijn niet ingeschreven in…

Back To Top