Ga naar hoofdinhoud

Schoolstart

Project
SAAMO Zorgt Voor Onderwijsopbouwwerk In Mechelen En Provincie Antwerpen
SAAMO Zorgt Voor Onderwijsopbouwwerk In Mechelen En Provincie Antwerpen

Sterke start in de kleuterschool

Schoolstart werkt voorschools met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterschool. We begeleiden ouders bij het maken van een bewuste schoolkeuze en ondersteunen waar nodig bij de digitale aanmelding. In de periode tussen de inschrijving en de instap werken we met ouders en kleuters aan een warme overgang naar de kleuterschool. Zo zien beiden met vertrouwen en kennis de eerste schooldag tegemoet.

Ouders, kind en school staan samen sterker

Via uitwisseling tijdens individuele of groepsmomenten verlagen we de drempel naar de school. Initiatiemomenten maken kleuters vertrouwd met de schoolomgeving en met leeftijdsgenoten. Zo vergroten ouders hun sociaal netwerk en vinden ze antwoorden op hun vragen. Ook vragen of knelpunten die niet met de school te maken hebben pakken we samen aan. Indien nodig verwijzen we ouders door naar een partnerorganisatie.

Ook na de eerste schooldag houdt Schoolstart contact. De signalen die we dan van gezinnen krijgen, koppelen we terug naar de scholen en naar het Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen (LOP). Op die manier werkt Schoolstart aan een breed opvangnet voor jonge, kwetsbare gezinnen in Mechelen.

De rol van de school

Ook de scholen zijn een belangrijke partner. Samen ontwikkelen we een warm instap- en onthaalbeleid en bouwen we aan een sterke ouder-schoolsamenwerking. De uiteindelijke initiatieven tekenen we op in een draaiboek, dat later ook andere scholen kan inspireren.

Wisselwerking met verschillende partners

De studenten Kleuteropleiding van Thomas More zorgen voor extra helpende handen.  De Opvoedingswinkel biedt mogelijkheden voor samenwerking en extra toeleiding naar elkaars aanbod. Daarnaast spelen ook Kind en Gezin, Het Huis van het Kind en het Agentschap Integratie en Inburgering een rol in het faciliteren van een goede schoolstart. Omgekeerd wijst Schoolstart door of leidt het toe naar Op Komst, De Nieuwe Weg, De Opvoedingswinkel, de kinderopvang,…

Back To Top