Skip to content

Transfer Secundair

Project

Op het einde van de lagere school staan jongeren voor een moeilijke keuze. Nog te vaak kiezen ze onvoldoende bewust voor een middelbare school. En zonder oog voor hun unieke talenten en interesses. Ook voor veel ouders zijn de organisatie van het middelbaar onderwijs en het aanbod in de scholen weinig gekend. SAAMO gaat in dit project voor een meer bewuste school- en studiekeuze. En biedt ondersteuning aan de school zodat die op haar beurt leerlingen en hun ouders goed kan voorbereiden.

Ondersteuning van gezinnen en de school

Om goed te kunnen kiezen moet er toegankelijke en aantrekkelijke informatie voorradig zijn over scholen, studierichtingen en de organisatie van het middelbaar onderwijs. SAAMO bevraagt ouders en kinderen naar hun informatienoden en evalueert met hen het huidige aanbod, dat dan samen met de school en het CLB wordt aangepast. Wanneer daarnaast ruimte wordt gemaakt voor talent- en interesseverkenning van de kinderen, schieten we al een heel eind op richting bewuste school- en studiekeuze! In het project Transfer Secundair begeleidt SAAMO enkele Mechelse basisscholen daarbij. Na de pilootfase van het project bundelen we onze verworven kennis en uitgewerkte methodieken in een draaiboek, waarmee ook andere basisscholen aan de slag kunnen.

Inbedding van het project

Transfer Secundair is een project van SAAMO en maakt, voor de duurtijd van VRAC – It takes a village to raise a child, ook deel uit van dat project, waarvoor het middelen ontvangt van het Interreg 2 Seas programma.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Transfer Secundair Folder

Transfer Secundair folder

Transfer Secundair helpt jongeren in het maken van een bewuste school- en studiekeuze. Lees er meer over in deze folder.

Back To Top