Skip to content

Aanzet I Willebroek

SAAMO Brussel Belangenbond Belangenbehartiging Leefloon Sociale Bescherming
SAAMO Brussel Belangenbond Belangenbehartiging Leefloon Sociale Bescherming

Jarenlang op zoek naar een job. En de ene afwijzing na de andere binnenkrijgen. Het is een uitzichtloze realiteit voor veel mensen in een kwetsbare positie. Hoewel VDAB individuele begeleiding aanbiedt, vallen er toch nog mensen uit de boot. SAAMO gaat naar hen op zoek en biedt hen via Aanzet laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding aan.

Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Aanzet gaat outreachend op zoek naar doelgroepen die niet bereikt worden door VDAB of OCMW. Vanaf het eerste contact werken we aan een vertrouwensrelatie. We begeleiden hen op basis van hun kunnen en talenten naar een geschikte opleiding of job. Op hun tempo bouwen we een CV op, zoeken we naar vacatures en bereiden we sollicitatiegesprekken voor. Samen zetten we (kleine) stappen vooruit, richting de arbeidsmarkt.

Verkennende fase

Aanzet vloeit verder uit het Back on Track-project: Willebroek. Momenteel herschikken we nog even de kaarten, overleggen we met nieuwe partners en zoeken we naar de meest optimale werkwijze. Later meer dus!

Back To Top