Skip to content

Stapstenen naar werk

Project

Een vaste job brengt geld én gemoedsrust met zich mee. Helaas is de arbeidsmarkt voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie hoogdrempelig. Ondanks hun inspanningen raken veel mensen niet aan een duurzame en kwaliteitsvolle job. SAAMO helpt hen in hun zoektocht naar werk. Met Stapstenen naar werk werken we daarvoor actief in Boom en de bredere Rupelstreek.

Arbeidsmarktactivering in Boom

Samen met Groep Intro, Lejo en Vlotter focust SAAMO op mensen die, om welke reden ook, nood hebben aan extra begeleiding in hun zoektocht naar een job of opleiding. We bereiken deze groep via een outreachende aanpak, leiden hen toe naar een bestaand initiatief en/of activeren hen aan de hand van een individueel begeleidingstraject op maat. We richten ons op mensen die nog niet gekend zijn bij VDAB of OCMW.

Via individuele begeleiding gaan we met hen aan de slag. Op basis van hun kunnen en talenten zoeken we naar een geschikte opleiding of job. Op hun tempo bouwen we een CV op, zoeken we naar vacatures en bereiden we sollicitatiegesprekken voor. Samen zetten we (kleine) stappen vooruit, richting de arbeidsmarkt.

Ontmoetingsmoment voor sociaal werkers in Boom

Op 30 september 2022 organiseerden Stapstenen naar werk en Upload Rupelstreek een ontmoetingsmoment voor alle welzijnswerkers in Boom. De vele inschrijvingen en de positieve feedback gaven het eerste signaal dat er nood is aan meer ontmoeting tussen professionals om ideeën en bezorgdheden uit te wisselen. Zo bouwen we

Benieuwd wat daar allemaal gezegd is? Stuur een mailtje naar stien.michielsen@saamo.be om het verslag te ontvangen.

Wie vast werk heeft, gelooft dat hij de rest van zijn leven kan opbouwen.

Lieve, Opbouwwerker

Dit project is mogelijk dankzij Europa WSE-middelen.

Nieuws & verhalen

Werken Aan Een Warm Onthaal In Boom: 3 Concrete Tips

Werken aan een warm onthaal in Boom: 3 concrete tips

20 mensen namen het VDAB-onthaal in Boom onder de loep. Samen met de consulenten schuiven ze 3 aanbevelingen naar voren voor een warm onthaal.

Back To Top