Ga naar hoofdinhoud

Stapstenen naar werk

Project

Eenoudergezinnen lopen een groter risico op armoede dan gezinnen met twee volwassenen. In de gemeente Boom zijn er aanzienlijk meer eenoudergezinnen ten opzicht van het Vlaams Gewest. Hieronder bevinden zich ook enkele werkzoekende ouders. SAAMO, Groep Intro en Gemeente Boom richten zich specifiek op deze groep. Door hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt, dragen we bij tot het wegwerken van (kinder)armoede.

Activering van alleenstaande ouders

We richten ons op alleenstaande ouders in Boom en de omringende Rupelstreek (Niel, Hemiksem, Rumst en Schelle). Vaak worstelen zij met meerdere drempels in hun zoektocht naar werk, zoals wachtlijsten voor kinderopvang, mobiliteit en slechte huisvesting. Dat vereist een totaalaanpak. Via individuele begeleiding gaan we met hen aan de slag. Op basis van hun kunnen en talenten zoeken we naar een geschikte opleiding of job. Op hun tempo bouwen we een CV op, zoeken we naar vacatures en bereiden we sollicitatiegesprekken voor. Samen zetten we (kleine) stappen vooruit, richting de arbeidsmarkt.

Dit project is mogelijk dankzij ESF-middelen.

Wie vast werk heeft, gelooft dat hij de rest van zijn leven kan opbouwen.

Lieve, Opbouwwerker

Back To Top