Ga naar hoofdinhoud

Back on Track II: Willebroek

Project

Jarenlang op zoek naar een job. En de ene afwijzing na de andere binnenkrijgen. Het is een uitzichtloze realiteit voor veel mensen in een kwetsbare positie. Hoewel VDAB individuele begeleiding aanbiedt, vallen er toch nog mensen uit de boot. SAAMO gaat naar hen op zoek en biedt hen via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding aan.

Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Back On Track II gaat outreachend op zoek naar doelgroepen die niet bereikt worden door VDAB of OCMW. Vanaf het eerste contact werken we aan een vertrouwensrelatie. We begeleiden hen op basis van hun kunnen en talenten naar een geschikte opleiding of job. Op hun tempo bouwen we een CV op, zoeken we naar vacatures en bereiden we sollicitatiegesprekken voor. Samen zetten we (kleine) stappen vooruit, richting de arbeidsmarkt.

Jongeren met een migratieachtergrond in Willebroek

In Willebroek gaan we outreachend op zoek naar jongeren met een migratieachtergrond tussen 18 en 30 jaar. Ze kampen met allerlei problemen en hebben vaak nood aan een luisterend oor en ondersteuning. Per jaar zullen we 30 jongeren begeleiden in hun zoektocht. In een groepsgesprek bespreken we de gemeenschappelijke drempels die zij ervaren. Hieruit formuleren we beleidsaanbevelingen naar de lokale overheid en VDAB. Daarmee kunnen zij hun werking verbeteren op het vlak van opleiding voor of duurzame tewerkstelling van jongeren met een migratieachtergrond.

Dit project is mogelijk dankzij ESF-middelen.

Back To Top