Skip to content

Back on Track II: Mechelen Dames

Project

Jarenlang op zoek naar een job. En de ene afwijzing na de andere binnenkrijgen. Het is een uitzichtloze realiteit voor veel mensen in een kwetsbare positie.  Hoewel VDAB individuele begeleiding aanbiedt, vallen er toch nog mensen uit de boot. SAAMO gaat naar hen op zoek en biedt hen via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding aan.

Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Back On Track II gaat outreachend op zoek naar doelgroepen die niet bereikt worden door VDAB of OCMW. Vanaf het eerste contact werken we aan een vertrouwensrelatie. We begeleiden hen op basis van hun kunnen en talenten naar een geschikte opleiding of job. Op hun tempo bouwen we een CV op, zoeken we naar vacatures en bereiden we sollicitatiegesprekken voor. Samen zetten we (kleine) stappen vooruit, richting de arbeidsmarkt.

Jonge vrouwen met een migratieachtergrond in Mechelen

In Mechelen gaan we outreachend op zoek in de winkelstraten en bij partnerorganisaties. De focusdoelgroep is jonge vrouwen met een migratieachtergrond tussen 18 en 30 jaar. We hebben extra aandacht voor jonge mama’s en vrouwen met een Turks-Assyrische en Sovjet-Russische achtergrond. Uit gesprekken en ervaringen blijkt dat zij veel moeite hebben om werk te vinden. Per jaar zullen we 20 jonge vrouwen begeleiden in hun zoektocht. In een groepsgesprek bespreken we de gemeenschappelijke drempels die zij ervaren. Hieruit formuleren we beleidsaanbevelingen naar de lokale overheid en VDAB. Daarmee kunnen zij hun werking verbeteren op het vlak van opleiding voor of duurzame tewerkstelling van jonge vrouwen met een migratieachtergrond.

Dit project is mogelijk dankzij ESF-middelen.

Nieuws & verhalen

“Ik Wil Daar Blijven Werken Tot Ik Gepensioneerd Ben” – De Back On Track Ervaring Van Fatiha

“Ik wil daar blijven werken tot ik gepensioneerd ben” – De Back on Track ervaring van Fatiha

Leren solliciteren, aanmoedigen en geschikte vacatures zoeken: onze opbouwwerkers helpen graag. Ontdek Fatiha haar ervaring met Back on Track hier!

Back To Top