Skip to content

Back on Track II: Ex-gedetineerden

Project

Jarenlang op zoek naar een job. En de ene afwijzing na de andere binnenkrijgen. Het is een uitzichtloze realiteit voor veel mensen in een kwetsbare positie. Hoewel VDAB individuele begeleiding aanbiedt, vallen er toch nog mensen uit de boot. SAAMO gaat naar hen op zoek en biedt hen via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding aan.

Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Back On Track II gaat outreachend op zoek naar doelgroepen die niet bereikt worden door VDAB of OCMW. Vanaf het eerste contact werken we aan een vertrouwensrelatie. We begeleiden hen op basis van hun kunnen en talenten naar een geschikte opleiding of job. Op hun tempo bouwen we een CV op, zoeken we naar vacatures en bereiden we sollicitatiegesprekken voor. Samen zetten we (kleine) stappen vooruit, richting de arbeidsmarkt.

Ex-gedetineerden in Mechelen en regio Kempen

We leggen een focus op ex-gedetineerden in Mechelen en de bredere Kempenregio. Voor hen is de afstand tot de arbeidsmarkt vrij groot. Zij ervaren niet enkel drempels in hun zoektocht naar werk, maar ook op andere levensdomeinen zoals huisvesting, schulden en gezondheid. Daarom legt SAAMO een individueel traject af met elke deelnemer. Per jaar begeleiden we 16 ex-gedetineerden.

Dit project is mogelijk dankzij ESF-middelen.

Nieuws & verhalen

“Tja, Huisjesmelkerij: Het Is Vaak Dat Of Niets. En In Dat Geval Moeten We Soms Noodgedwongen Kiezen Voor Een [slecht] Dak Boven Het Hoofd.”

“Tja, huisjesmelkerij: het is vaak dat of niets. En in dat geval moeten we soms noodgedwongen kiezen voor een [slecht] dak boven het hoofd.”

Een dubbelinterview met opbouwwerkers Ille en Mohamed over de woonproblematieken die zij tegenkomen in hun projecten.

Back To Top