Skip to content

Samen op straat

Project
Samen Op Straat In Antwerpen
Samen Op Straat In Antwerpen

Voor jongeren die klein wonen zijn straten en pleinen hun noodzakelijk leefgebied. Andere bewoners ervaren hun aanwezigheid echter vaak als overlast. Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs. De opbouwwerkers van Samen op straat vertrekken vanuit hun noden en behoeften. Ze werken vindplaatsgericht en intergenerationeel. Samen met jongeren bouwen ze of herstellen ze bruggen naar de rest van de buurt.

Momenteel lopen er Samen op straat-projecten in Antwerpen, Brussel, Gent, Vilvoorde en Willebroek.

Jongeren in hun wijk

Er wordt veel geschreven en verteld over jongeren en de wijken waar ze wonen. Maar weinig mensen kennen die jongeren en weten wat bij hen leeft. Ze bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare positie:

  • Ze vinden moeilijk aansluiting bij het jeugdwerk, (sport)verenigingen, opleidingen of werk.
  • Ze wonen vaak klein. De straat of het pleintje is hun tuin. Toch is de publieke ruimte vaak niet op hen afgestemd.
  • Ze hebben negatieve ervaringen met instituties zoals school, arbeidsmarkt, vrijetijdsaanbod en politie.
  • Binnen het gezin moeten ze verantwoordelijkheden opnemen waar ze nog niet klaar voor zijn (administratieve hulp, vertalen, inkomen). Niet zelfden zijn ze daar ook nog niet klaar voor wanneer ze op eigen benen staan. Het ontbreekt aan aangepaste hulp- en dienstverlening.

Jongeren moeten de werkingen van Samen op straat niet vinden. Op pleintjes en straathoeken vinden de opbouwwerkers hen.

Samen op straat geeft kansen

Samen op straat biedt jongeren vooral veel kansen om hun talenten en vaardigheden aan te scherpen, zodat ze kunnen bijdragen aan het leven en samenleving in hun wijk. Elke wijk heeft een kerngroep waarin jongeren, samen met de opbouwwerkers, nadenken over de werking. Veel jongeren volgen via Samen op straat vorming. Daarnaast nodigt Samen op straat jongeren uit om deel te nemen aan ontmoetingsmomenten.

Samen op straat bouwt bruggen

De jongeren van Samen op straat worden vaak onderschat of miskend in hun wijk. Om andere buurtbewoners te leren kennen en hun talenten zichtbaar te maken, doen ze heel wat vrijwilligerswerk.

Rol volwassen buurtvrijwilligers

In een aantal regio’s engageren ook volwassen buurtbewoners zich mee voor de wijk. Om het met de woorden van een buurtvrijwilliger te zeggen: “Zoals een vader het beste wil voor zijn eigen kind, zo willen wij het beste voor de jongeren van onze wijk.” ‘s Avonds wandelen de buurtvrijwilligers rond op de pleinen en in de straten van de wijk. Ze zijn aanspreekbaar voor jongeren, andere bewoners en lokale autoriteiten. Ze doen dat in periodes waarin veel volk op straat komt en op de pleintjes aanwezig is.

Back To Top