Skip to content

Samen op Straat I Willebroek

Project

Voor jongeren die klein wonen zijn straten en pleinen hun noodzakelijk leefgebied. Andere bewoners ervaren hun aanwezigheid echter vaak als overlast. Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs. De opbouwwerkers van Samen op straat vertrekken vanuit hun noden en behoeften. Ze werken vindplaatsgericht en intergenerationeel. Samen met jongeren bouwen ze of herstellen ze bruggen naar de rest van de buurt. In 2023 gaat SAAMO provincie Antwerpen van start met dat project in Willebroek.

Ontstaan in de wijken Borgerhout, Antwerpen-Kiel en Antwerpen-Noord

Samen op straat is een aanpak die SAAMO Antwerpen ontwikkelde sinds 2005. Het vertrok van het idee van de stad Antwerpen om vaders in te schakelen in wijken om jongeren rustig te houden. SAAMO ontwikkelde het project op de eigen manier: vertrekkende vanuit de belevingswereld van zij die met uitsluiting te maken hebben. Daarom staan in dit project de jongeren en hun toekomstkansen centraal.

Jongeren in hun buurt

Er wordt veel geschreven en verteld over jongeren en de buurten waar ze wonen. Veel minder mensen kennen jongeren, weten wat bij hen leeft en geven hen een plaats in een buurt of in de stad. Daar maakt Samen op straat het verschil. De opbouwwerkers gaan actief op zoek naar jongeren op straathoeken en op pleintjes. Vaak zijn dat jongeren die niet in het jeugdwerk zitten, niet naar een sportclub gaan, geen job vinden of een opleiding volgen. Met die jongeren gaat Samen op straat groepsmatig aan de slag.

Samen op straat geeft kansen

Samen op straat biedt jongeren vooral veel kansen om hun talenten en vaardigheden aan te scherpen, zodat ze kunnen bijdragen aan het leven en het samenleven in hun buurt. Elke buurt heeft een kerngroep waarin jongeren, samen met de opbouwwerkers, nadenken over de werking. Veel jongeren volgen via Samen op straat vorming bij tal van organisaties. Daarnaast nodigt Samen op straat jongeren uit om deel te nemen aan ontmoetingsmomenten en activiteiten.

Samen op straat bouwt bruggen

De jongeren van Samen op straat worden vaak onderschat of miskend in hun buurt. Om andere buurtbewoners te leren kennen en hun talenten zichtbaar te maken, doen ze heel wat vrijwilligerswerk. Ze werken mee aan tal van buurtgebonden initiatieven, waarvan ze een aantal zelf bedachten. Daarom houden de opbouwwerkers niet enkel een vinger aan de pols bij jongeren, maar ook bij andere actoren in de buurt.

Samen op straat gaat op zoek naar oplossingen

Vanuit de verhalen en de beleving van de jongeren van Samen op straat gaan ze op zoek naar oplossingen. Een voetbalveld dat te klein is, gebrek aan ontmoetingsruimte, een slechte relatie met de politie? Via samenwerkingsverbanden met jeugdwelzijnswerk, de lokale jeugdraad of een partneroverleg in de buurt zoekt Samen op straat mee naar oplossingen voor problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden.

Samen op straat werkt samen

Voor het project Samen op straat in Willebroek kunnen we rekenen op de samenwerking met ROJM. ROJM is al jaren actief in Willebroek en is meer dan een traditioneel jeugdhuis. Het is een centrum met een pedagogische functie voor jongeren (vanaf 15 jaar) in een maatschappelijk kwetsbare positie. Daarnaast toont ook het lokale bestuur van Willebroek veel belangstelling en interesse voor het project Samen op straat.

Samen op straat werkt intergenerationeel

Buurtvrijwilligers zijn volwassen buurtbewoners die zich engageren in hun eigen buurt vanuit het perspectief van de jongeren. ’s Avonds wandelen de buurtvrijwilligers rond op de pleinen en in de straten van de buurt. Vaak zijn ze zelf in de buurt opgegroeid. Ze zijn aanspreekbaar voor jongeren, andere bewoners en lokale autoriteiten. Ze doen dat in periodes waarin veel volk op straat en op de pleintjes aanwezig is: de maand ramadan en vakanties. De leeftijd van buurtvrijwilligers varieert tussen 25 en 60 jaar. Ze bouwen vertrouwen op in de buurt door in gesprek te gaan met jongeren en andere buurtbewoners. Ze voorkomen kleine, maar soms erg lastige problemen die met een goed gesprek op te lossen zijn: zoals geluidsoverlast, achtergelaten afval of kleine vormen van vandalisme.

Interesse in dit startende project?

Ken je Willebroek goed? Ben je er zelf actief? Heb je interesse om samen te werken met Samen op straat? Neem dan contact op met: Anita Rimaux – 0491/61.92.92 of anita.rimaux@saamo.be

Back To Top