Skip to content

Project | #nieuwestaddeluxe

Project
#nieuwestaddeluxe
#nieuwestaddeluxe
Gedeelde Interesses

In sociale woonwijk De Nieuwe Stad in Oostende creëren we een netwerk van groepjes burgers die iets delen met andere wijkbewoners. Dit kan rond een gezamenlijke interesse (bv. lokale radio maken), een gezamenlijke bezorgdheid/engagement (bv. aanpak afvalprobleem, ontoegankelijke communicatie, verhuizen) of een gezamenlijk talent (tuinieren, zingen, koken, werk). Bedoeling is dat ze iets ‘Nieuw’ opzetten voor de wijk.

Samen maken we de wijk

Alle activiteiten krijgen eenzelfde communicatieve kapstok (vandaar de hashtag) om te tonen dat er heel wat broeit en groeit in De Nieuwe Stad én om verbindingen te maken. Er is extra aandacht voor wijkbewoners met een migratieachtergrond zodat zij zich uitgenodigd voelen om deel te nemen aan activiteiten in de wijk. Met dit project bouwen we aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Dit project slaat bruggen tussen bewoners die elkaar anders niet vinden, ze breiden hun netwerk uit en raken vertrouwd met elkaar.  Op die manier stimuleren we kleine directe vormen van solidariteit in de wijk. –opbouwwerker Veerle Verslype

Solidariteit is geen luxe

Naast de kleine directe vormen van solidariteit op buurtniveau is er in onze samenleving ook een uitgebouwd systeem van indirecte solidariteit: de sociale zekerheid. Het is een systeem dat elke inwoner garandeert dat er ook voor jou gezorgd wordt als je ziek bent, je werk verliest of te oud bent om te werken. Dit uitgebouwde systeem vertrekt vanuit de idee dat het ons allemaal op een dag kan overkomen. We betalen er voor op het moment dat het goed gaat met ons en we krijgen er zorg van als het slecht gaat.

Toch komt dit systeem steeds meer onder druk. Beleidsbeslissingen van de laatste decennia verstrengen de voorwaarden, beknibbelen op de duur en vergroten de druk op mensen die er gebruik van maken.

Met het project #nieuwestaddeluxe willen we de focus leggen op hetgeen ons verbindt over spanningsvelden van inkomen, opleiding, etnische origine, generatie of religie heen.  We ontwikkelen en versterken solidariteit als antwoord op de groeiende polarisering in de samenleving.

Nieuws & verhalen

Opening ’t Geefhuisje In Oostende

Opening ’t Geefhuisje in Oostende

Vanaf december kunnen bewoners van Stene(Oostende) tweewekelijks terecht in weggeefwinkel ’t Geefhuisje in de Strobloemlaan 8. Om gratis spullen mee te nemen of kledij, speelgoed en huisraad dat nog in goede staat is binnen te brengen.

Rust Zacht, Samir

Rust zacht, Samir

We vernamen het droevige nieuws van het overlijden van onze collega Samir Djouama. Op 23 januari overleed hij thuis, omringd door goede zorgen, op 49 jarige leeftijd.

Back To Top