Skip to content

Klusatelier ‘Bij Pino’

Project

Het project liep af eind 2021.

Bij Pino is een laagdrempelige ontmoetingsruimte die ook ruimte biedt aan een doorgeefwinkel en een klusatelier, en bewoners kansen biedt om te leren klussen, talenten en kennis uit te wisselen en een netwerk uit te bouwen.

Bij Pino is een samenwerkingsproject van KAA Gent Foundation – de communitywerking van KAA Gent,  SAAMO Gent en IN-Gent.

KAA Gent Foundation is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en de koffiebar. De weggeefwinkel is in handen van
IN-Gent en het klustatelier werd getrokken door SAAMO Gent. Het klusatelier was dé plek in Nieuw Gent waar alle huurders uit de wijk terecht konden.

Met het klussenproject wilden we de woonkost voor de huurder doen dalen. We hebben dit gerealiseerd op verschillende manieren :

  • Via huis-aan-huisbezoeken zicht krijgen op de vaak voorkomende gebreken in de woning, die de huurders zelf kunnen oplossen.
  • Elke dinsdag was het klusspreekuur en konden huurders van Nieuw Gent tussen 14:00 uur en 16:00 uur terecht in de kluscontainer op het Rerum Novarumplein  met al hun vragen i.v.m. (kleine) technische mankementen in hun appartement. Tevens kon er dan een afspraak gemaakt worden om samen de gebreken te bekijken en te herstellen. Waar mogelijk  werden de reparaties uitgevoerd samen met de huurder.
  • Iedere week was er op woensdag een soepmoment van 12:00 tot 13:00 uur. Nadien, van 14:00 tot 17:00 uur, werden er regelmatig (technische) workshops gegeven rond thema’s die enerzijds de bewoners van de wijk zelf aankaarten en anderzijds die wij zelf aanboden. Er was iedere maand minimaal één workshop. Was er geen workshop, dan was het Open Atelier. De bewoners konden de kluscontainer gebruiken om zelf herstellingen uit te voeren of dingen in elkaar te steken. De vrijwilligers maakten je wegwijs. Iedereen was welkom en het gebruik was gratis.
  • Huurders uit Nieuw Gent-Steenakker konden ook werkmateriaal ontlenen via een laagdrempelige uitleendienst. De uitleendienst was geopend elke maandag 14:00 tot 19:00 uur, elke woensdag van 13:00 tot 17:00 uur en om de veertien dagen ook op vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur, en is eveneens gevestigd in de kluscontainer op het Rerum Novarumplein 180 D.
  • Iedere tweede woensdag van de maand had er in de kluscontainer een fietsenworkshop plaats. Mensen konden er dan terecht om samen met een aantal vrijwilligers hun fiets te herstellen. Ook werkten we samen met WoninGent om de fietswrakken die rondom de sociale woningen gevonden werden een tweede leven te geven. Mensen die geen geld hebben om een fiets te kopen, konden zo een wrak laten opzijzetten en terug in orde stellen met hulp van onze vrijwilligers.
  • Er was ook een klussenploeg die bestond uit een aantal inwoners van Nieuw Gent. Deze klussenploeg voerde herstellingen uit bij andere bewoners, die dit zelf niet meer konden.
Back To Top