Skip to content

Wijkrenovatie – Dampoort KnapT OP!

Model

Huiseigenaars met een beperkt inkomen krijgen een financiële tussenkomst voor de noodzakelijke renovatie van hun woning. Deze tussenkomst moet niet onmiddellijk, maar pas bij verkoop van hun woning terugbetaald worden. Anders dan bij klassieke subsidies worden deze overheidsmiddelen dus niet eenmalig, maar wel meerdere keren ingezet.

Niet iedereen die een woning bezit, zit er warmpjes bij. Sommige Gentse gezinnen kopen  uit noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning omdat ze op de huurmarkt geen betaalbare en degelijke woning vinden. In een proefproject in de Dampoortwijk stelt OCMW Gent voor de renovatie van 10 dergelijke woningen € 300.000 ter beschikking. CLT Gent vzw zorgt voor intensieve sociale en technische begeleiding bij de verbouwingswerken. Bij de verkoop van hun woning moeten de zogenaamde noodkopers de tussenkomst terugbetalen aan het OCMW.

De bedoeling van dit project is om de woonsituatie van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger en energiezuiniger te maken. Met dit project willen we ook kwetsbare Gentenaars betrekken bij de stadsvernieuwing in de Dampoort. OCMW Gent stapt in dit project omwille van het innovatieve karakter en als een vorm van preventie. Door de noodkopers te ondersteunen wil OCWM Gent vermijden dat deze gezinnen in de problemen zouden komen en afhankelijk worden van het OCMW voor hun huisvesting.

Bijzonder aan het project is dat, in tegenstelling tot bij andere subsidies, de tussenkomst van het OCMW bij de verkoop van de woning terugkeert naar het OCMW.  Ook een deel van de eventuele meerwaarde gaat naar het OCMW. Op die manier kan dezelfde tussenkomst voor verschillende opeenvolgende gezinnen ingezet worden en wordt er bewust spaarzaam omgegaan met de beschikbare overheidsmiddelen. Het principe van subsidieretentie wordt ontleend aan het Community Land Trust (CLT)-concept. Dit sociaal en innovatief woonconcept wil wonen toegankelijk en betaalbaar maken voor mensen met een laag inkomen.

Voor de opstart van het project ontvingen we middelen via de Vlaamse projectoproep sociale innovatie. Op lange termijn hopen we het project ook in andere wijken in Gent en in Vlaanderen te kunnen uitrollen. In wijken waar stadsvernieuwingsprojecten lopen is er immers vaak een grote woonproblematiek. Vooral de kwalitatief slechtste woningen, vaak eigendom van of bewoond door maatschappelijk kwetsbare bewoners, vormen een grote uitdaging. Wijkrenovaties realiseren met een rollend fonds is voor ons een mogelijke oplossing hiervoor.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Dampoort KnapT OP!

Dampoort KnapT OP!

In 2015 werd het proefproject ‘Dampoort knapT OP!’ in de Dampoortwijk gelanceerd. Het OCMW Gent stelde voor de renovatie van tien dergelijke woningen 300.000 euro ter beschikking.

Van Rollend Noodkoopfonds Naar Vlaams Sociaal Renovatiefonds

Van rollend noodkoopfonds naar Vlaams sociaal renovatiefonds

10 aanbevelingen vanuit de praktijken van samenlevingsopbouw en partners

Nieuws & verhalen

Wie Woning Ouder Dan 30 Jaar Verhuurt, Moet Conformiteitsattest Voorleggen

Wie woning ouder dan 30 jaar verhuurt, moet conformiteitsattest voorleggen

SAAMO Gent werkte afgelopen jaren mee aan drie ‘woondialogen’. Daarbij gingen maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in gesprek met het Gentse woon-…

Back To Top