Skip to content

Wat pakten we met acht regio’s samen aan in 2023?

27/05/2024

Gezamenlijke acties in 2023

In 2023 brachten de teams achter de acht vzw’s van SAAMO duizenden mensen die uitsluiting meemaken samen, werkten ze met duizenden partners en vrijwilligers, bedachten ze oplossingen voor maatschappelijke problemen en legden ze beleidsdossiers op tafel. Rond een aantal thema’s werkten onze regio’s intensief samen.

Enkele highlights van samenwerking tussen acht regio’s in 2023

» Samen op straat, waarbij de talenten van jongeren worden ingezet in de buurt, breidde dankzij middelen van de Vlaamse overheid uit van Antwerpen naar Brussel, Gent, Vilvoorde en Willebroek.
» Op basis van de praktijk ontwikkelden we bouwstenen voor duurzame jobcreatie en emanciperende activering.
» Met Woonzaak pleitten we onder andere voor meer duurzame sociale woningen. We werkten mee aan de podcast Woonspraak. We bleven inzetten op alternatieve woonvormen en modellen om wonen duurzaam en betaalbaar te maken.
» We werkten een uitgebreid veranderingskader uit voor gelijke onderwijs- en ontwikkelingskansen vanuit de domeinen gezin, school, vrije tijd en netwerk.
»  We verdedigden de belangen van mensen in een kwetsbare positie bij beleidsmakers. Zo gaven energieopbouwwerkers een presentatie tijdens een hoorzitting in het parlement over het Vlaams energie- en klimaatplan.
» We werkten in 45 buurtwerkingen en bouwden onze zorgzame buurten uit, waarbij we de kloof met hulp- en dienstverlening overbruggen en zorgen voor sterkere netwerken in de buurt.
» Voor zo’n 200 mensen organiseerden we een inspiratiedag over het model De Stek: laagdrempelige ontmoetingsplekken die lokaal inzetten op sterke netwerken en betere sociale bescherming.
» We vierden 40 jaar opbouwwerk. Daarom bezochten meer dan 200 partners, beleidsmakers en andere geïnteresseerden onze werkingen.

Back To Top