Skip to content

Versterken van aandachtsgebieden Beveren

Project

Probleemstelling:

In aandachtsgebieden zijn meerdere mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid ruimtelijk geconcentreerd. Een samenspel van kenmerken, mechanismen en dynamieken bestendigt en vergroot zelfs de maatschappelijke kwetsbaarheid

 

Doelstelling:

We versterken het aandachtsgebied de Melkaderlaan in Kallo/Beveren door opeen integrale manier aan drie sporen te werken:

  • Toegang tot sociale grondrechten garanderen om zo de opwaartse sociale mobiliteit te bevorderen.
  • Community building met het oog op meer binding, erkenning en herkenning in de buurt.
  • De publieke ruimte samen met bewoners en alle belanghebbenden herdefiniëren met het oog op een collectief en solidair gebruik ervan.

 

 

Back To Top