Skip to content

Versterken van aandachtsgebieden in Ronse

Project

Versterken van aandachtsgebieden Ronse

Probleemstelling:

In aandachtsgebieden zijn meerdere mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid ruimtelijk geconcentreerd. Een samenspel van kenmerken, mechanismen en dynamieken bestendigt en vergroot zelfs de maatschappelijke kwetsbaarheid.

In Ronse zetten we in op gebieden Scheldekouter en Prinskouter:

  • De wijk Scheldekouter is een sociale woonwijk met grote uitdagingen rond het verbeteren van de woonkwaliteit van het sociale woningpatrimonium en publiek maken van/bestemming geven aan openbare ruimte voor alle bewoners. Naast fysieke ruimte is er ook gebrek aan mentale ruimte voor jongeren.
  • In de wijk Prinskouter is het creëren van ruimte de hoogste prioriteit. Deze buurt is zeer dicht bebouwd en mist publieke ruimte om te ontmoeten, spelen, je veilig te verplaatsen. Naast fysieke ruimte is er ook gebrek aan mentale ruimte voor jongeren.

 

Doelstelling:

We versterken de aandachtsgebieden door op een integrale manier aan drie sporen te werken:

  • Toegang tot sociale grondrechten garanderen om zo de opwaartse sociale mobiliteit te bevorderen.
  • Community building met het oog op meer binding, erkenning en herkenning in de buurt.
  • De publieke ruimte samen met bewoners en alle belanghebbenden herdefiniëren met het oog op een collectief en solidair gebruik ervan.
Back To Top