Ga naar hoofdinhoud

Concept sociaal leegstandbeheer in functie van wonen | draaiboek Wonen met kansen

Draaiboek Wonen Met Kansen

Wonen met kansen ontwikkelt een concept van ‘sociaal’ leegstandbeheer in functie van wonen’. Het biedt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie een opstap naar zelfstandig wonen, leren en werken. Dit is een eerste aanzet voor een draaiboek. Eind 2021 komt er een nieuwe versie.

Back To Top