Ga naar hoofdinhoud

Concept sociaal leegstandbeheer in functie van wonen | draaiboek Wonen met kansen

Draaiboek Wonen Met Kansen

Wonen met kansen ontwikkelt een concept van ‘sociaal’ leegstandbeheer in functie van wonen’. Het biedt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie een opstap naar zelfstandig wonen, leren en werken. Dit was de eerste aanzet voor het draaiboek, maar we werken volop aan een nieuwe en geactualiseerde versie.

Back To Top