Skip to content

Ons Gedacht

Buurtwerk
SAAMO Buurtwerk Ons Gedacht Lier Activiteit

Ons Gedacht is een vereniging in Lier die strijdt tegen armoede. Armoede knaagt aan het zelfbeeld van mensen, waardoor ze weinig zelfvertrouwen hebben. Mensen geloven niet dat er nog iemand luistert naar wat ze meemaken en denken. Bij Ons Gedacht ervaren ze dat ze niet alleen in deze situatie zitten. SAAMO werkt krachtgericht en maakt verbindingen tussen mensen in armoede, de rest van de samenleving en de overheid. We zoeken naar structurele oplossingen om armoede en uitsluiting tegen te gaan.

Vaste werking van Ons Gedacht

Tijdens wekelijkse activiteiten in Ons Gedacht ontmoeten mensen in armoede elkaar op een laagdrempelige manier. Zo kunnen zij hun sociaal netwerk versterken. Ons Gedacht organiseert betaalbare uitstappen, workshops en ontspanningsmomenten.

“Dankzij Ons Gedacht weet ik dat ik ook meetel in deze maatschappij. Dat ik mag zijn wie ik ben en niet in een hoekje hoef te kruipen.”

Susanna, deelnemer Ons Gedacht

Inloopmomenten

Elke maandag en donderdag organiseren we, samen met vrijwilligers, inloopmomenten. Alle mogelijke vragen rond papierwerk en computers zijn welkom. Samen zoeken we naar oplossingen. We gaan na welke (sociale) rechten iemand kan opnemen en helpen hen deze te realiseren. Daarnaast stellen we gratis pc-materiaal ter beschikking. Vrijwilligers bieden bezoekers hulp waar nodig. Het doel? Meer kennis van (sociale) rechten en méér digitale inclusie!

Ons gedacht over het beleid

We strijden ook actief voor de rechten van mensen in armoede. Uit individuele gesprekken en groepsmomenten signaleren we knelpunten. Maandelijks komen we tijdens een vergadering samen om drempels en verbeterpunten op te lijsten. Op basis daarvan formuleren we aanbevelingen voor beleid en dienstverlening die meer aansluit op de noden van de gebruikers. Zo blijven we armoede op de agenda van het lokaal sociaal beleid van Lier zetten.

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Rechtenkompas Lier

Rechtenkompas Lier

Wegwijs in premies, toelagen en Lierse organisaties.

Back To Top