Skip to content

Outreachend werken Lier

Project

De route naar Ons Gedacht

De COVID-19-crisis laat zijn sporen na. Mensen die zich voordien nog net wisten te redden, kwamen in moeilijkheden terecht. Zij die vóór COVID-19 al in armoede leefden, stonden plots voor gesloten diensten en ontmoetingsplekken. Daardoor verwaterden reeds gelegde contacten met mensen in kwetsbare situaties. SAAMO zoekt in Lier outreachend contact op met hen om de afstand opnieuw te verkleinen. We leiden hen warm toe naar Ons Gedacht en andere lokale organisaties die een antwoord kunnen bieden op hun noden.

Met een outreachende aanpak leggen we nieuwe contacten en pikken we oude contacten terug op. We maken hen wegwijs door het diverse ondersteuningsaanbod in Lier met behulp van het rechtenkompas. Met de laagdrempelige initiatieven geld-HELD en digi-HELD bieden we hulp en verduidelijking op financieel en digitaal vlak. We moedigen hen aan om deel te nemen aan het ontmoetingsaanbod van Ons Gedacht. Via deze acties versterken we het sociaal netwerk en zorgen we ervoor dat mensen de steun krijgen waar ze recht op hebben.

Back To Top