Skip to content

Waterafsluiting uitgefilterd

Project

Er leven in Vlaanderen nog steeds gezinnen afgesloten van water. Gezinnen die van de radar zijn verdwenen, nooit hulp hebben gevraagd en/of gekregen of alle contact met helpverleners hebben verbroken. SAAMO gaat naar hen op zoek. Een heraansluiting van water is het streefdoel, maar een heraansluiting bij de samenleving de grootste winst.

De impact van waterafsluiting

Water is een basisrecht, toch leven er nog verschillende personen en gezinnen afgesloten van water, sommigen al jarenlang. We gaan op zoek naar deze gezinnen en bekijken hoe we hen weer aangesloten krijgen op het waternetwerk. En we gaan met hen in gesprek. Hoe hebben ze zich weten te redden zonder stromend water? Wat deed dit met hen? Waarom bleef een oplossing uit? We brengen de gevolgen van een waterafsluiting aan het licht.

Toeleiding naar verdere hulp- en dienstverlening

Tijdens onze huisbezoeken gaan we na of er ook andere hulpvragen zijn. Indien gewenst, zorgen we voor een warme toeleiding naar gepaste hulp- en dienstverlening, een sociaal-cultureel aanbod, ontmoeting, vorming en groepswerking.

Aanbevelingen voor waterbeleid

We verzamelen verhalen over de impact van een waterafsluiting. Onze verworven inzichten bundelen we in een rapport met beleidsaanbevelingen voor het lokale bestuur en dienstverleners. We vertrekken daarvoor vanuit individuele cases, maar gaan op zoek naar structurele oplossingen voor waterarmoede.

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Opbouwwerker Stefan Goemaere Controleert Meterstanden.

Webtool LAC water

Webtool rond waterarmoede

Back To Top